РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май, 2020 г., включително.

„Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май, 2020 г., включително“. Това гласи заповед на здравния министър, издадена днес, 19 май.

Кметовете трябва да създадат организация за работа на яслите и детските градини на територията на съответните общини. Те трябва да се съобразят както с въведените противоепидемичните мерки, така и с указанията на министъра на образованието и науката. С текста на Заповедта може да се запознаете тук https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/19/rd-01-270.pdf?fbclid=IwAR03_Q5almUYinTHffFXBG8m8L-hyYoHeRfOrKdzwDAwRDgYl8AqDnOEysk