РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Не закупувайте млечни продукти с неизяснен произход, от нерегистрирани производители!


Във връзка с получена  информация от ОДБХ Габрово за установени болни от Ку-треска животни, РЗИ Габрово извърши изследвания на 19 лица -животновъди и ветеринарни лекари, заети с отглеждането и обслужването на болните животни.    Резултатите показват, че 14 лица от тях са заболели от Ку-треска, като  регистрираните епидемични взривове от заболяването са  в четири животновъдни обекта на територията на Габровска област :

Овцеферма - с. Ловнидол, общ. Севлиево.

Кравеферма - с. Ловнидол, общ. Севлиево.

Кравеферма - с. Съботковци, общ. Габрово.

Кравеферма - с. Крамолин, общ. Севлиево.

Ку-треската е остро инфекциозно заболяване, което  засяга хора и животни.  

Резервоар на инфекцията са различни диви бозайници и птици, а сред домашните селскостопански животни-крави, кози и овце. Животните по- често прекарват заболяването леко, но  отделят причинителя на заболяването чрез фекалиите, млякото и околоплодните течности.

Инкубационният период на болестта е от 3 до 30 дни. Заболяването започва остро с висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката.  Много често се развиват пневмонии. Възможно е и да се появи суха непродуктивна кашлица с кървави жилки. Инфекцията може да протече и с клинична картина на остър вирусен хепатит – гадене, повръщане, потъмняване на урината, пожълтяване, повишаване на чернодробните ензими. Инфекцията при бременни води до сериозни увреждания. Само в една трета от случаите бременността завършва благоприятно.

Хроничната форма на Ку-треска протича много тежко и води до артрит (възпаление на ставите), остеомиелит (възпаление на костите) и васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), възпаление на мозъка. Хроничен ендокардит (възпаление на вътрешния слой на сърцето ) е най-честото усложнение на Ку-треска.

Начините за заразяване са :

  • чрез вдишване на инфектиран въздух.
  • чрез консумация с заразени продукти, добити от болни животни , особено които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко, масло , месо и др.
  • чрез обработване на вълна и кожи от болни животни или при обслужване на болни животни (клане, обработка на животински суровини), когато причинителят проникне през наранена кожа или конюнктива.
  • чрез ухапване от кърлежи.

Важно: Хората, които отглеждат животни, трябва да ползват защитно облекло, маски, очила и ръкавици, както и да извършват редовна  дезинфекция на оборите и  кошарите,  а при аборт или мъртво раждане  -  дезинфекция с последващо изгаряне на плаценти, околоплодни ципи и останки.

Всички, които не са изложени професионално на риск от заразяване, трябва да избягват консумацията на непастьоризирано мляко и млечни продукти, приготвени от такова мляко, както и контакт с необработена вълна, кожи и други продукти от животински  произход.

Ако имате контакти със съмнително болни животни или сте консумирали продукти,  които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко,масло, месо и др. и започнат оплаквания, като висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката, потърсете незабавно лекарска помощ.

Не закупувайте млечни продукти с неизяснен произход, от нерегистрирани производители!