РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

РЕШЕНИЯ от заседание на Областната транспортна комисия

  1. Областна транспортна комисия подкрепя предложението на Община Севлиево за промяна на маршрутно разписание №7101 и №7102 – Севлиево – Велико Търново - Севлиево от междуобластна транспортна схема от квотата на Община Севлиево по линията Севлиево – Велико Търново - Севлиево, от срок на изпълнение „целогодишно” в срочно/сезонно от 01 януари до 30 юни и от 01 септември до 31 декември. Предлага на Областен управител на област Габрово да съгласува проекта на маршрутното разписание и да отправи мотивирано предложение до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за утвърждаване на новото маршрутно разписание, попадащо в междуобластна транспортна схема
  2. Областната транспортна комисия подкрепя предложението на Община Трявна и предлага на Областния управител на област Габрово, да утвърди промяната в маршрутното разписание на областната транспортна схема от квотата на Община Трявна по линия Трявна-Габрово-Трявна. Промяната е в отпадане на часове на изпълнение по линия:
  • По направление от гр. Трявна  до гр. Габрово да отпаднат часовете на изпълнение 09:00 часа, 11:00 часа, 13:00 часа и 17:00 часа;
  • По направление от гр. Габрово до гр. Трявна да отпаднат часовете на изпълнение 10:00 часа, 12:00 часа, 14:00 часа и 18:00 часа.