РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Председателят и секретарят на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата получиха висока оценка за работата си

Председателят и секретарят на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата получиха висока оценка за работата си. „Удоволствие е да се работи с толкова отдадени служители като вашите, макар и не това да е основната им функция“ – сподели Марта Петрова – директор на дирекция „стратегии, анализ и оценка“ в ДА „Безопасност на движението по пътищата“ на среща с областния управител Невена Минева. Посещението на експерти от агенцията е свързано с оказване на методическа помощ на представителите на общинските администрации, ангажирани с обходите на общинската и улична пътна мрежа и събирането на информация за годишния доклад и въпросника за състоянието на пътната инфраструктура. След обходите в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна представителите на агенцията заедно със заместник областния управител Мария Пенева представиха накратко резултатите от срещите пред областния управител. Като добра практика беше посочена ГИС – системата на Община Габрово, която непрекъснато може да се надгражда и да се използва за анализи, смята главния експерт от Агенцията Росен Рапчев. Коментиран беше и въпросът за необходимостта от кадри, които да бъдат ангажирани изцяло с пътната безопасност. Ще продължат и онлайн обученията, които държавната агенция провежда  периодично като ще обхващат различни аспекти от безопасността на движението по пътищата – в тях участват представителите в областните комисии, където освен обучителната част имат възможност да коментират конкретни казуси и проблеми и да се търсят начини за тяхното решаване.