РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Габрово кандидатства за създаване на модерен център в подкрепа на предприятията на социалната и солидарната икономика по проект на МТСП

Във връзка с Плана за възстановяване на Европа Министерство на труда и социалната политика ще реализира няколко проекта, един от които е насочен към развитие на регионалния административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика чрез реформиране на политиката и прилагане на индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарна икономика от висококвалифициран експертен състав.

В тази връзка по проекта се предвижда създаване на мрежа от фокус-точки с териториално покритие в шестте региона на страната, с възможност за създаване на такива и в областните центрове, и изграждането на изричен експертен капацитет за преодоляване дефицитите от специализирани, включително дигитални, умения, знания и капацитет.  – информира областният управител Ралица Манолова.

Манолова поясни още, че в рамките на тази седмица се провеждат поредица от срещи в градове от Северен централен регион, включително и в Габрово. На място експерт от МТСП е разгледал предложени от Областна администрация за целта помещения. Обсъдена е и концепция за развитието на подобен център и до края на седмицата се очаква МТСП да вземе своето решение.