РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Ивелин Стоянов ще участва в Международна конференция по пътна безопасност “Визия Нула за Балканите”

Заместник областният управител Ивелин Стоянов ще участва в Международна конференция по пътна безопасност “Визия Нула за Балканите”, която се провежда под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев. Събитието се организира от Международната пътна федерация (IRF Global) и Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) - организации, които са изцяло ангажирани да подкрепят усилията за превръщане на ангажиментите на „Визия Нула“ в осезаеми политики и оперативни насоки.  Целта на конференцията, която се провежда не случайно в Международния ден на детето е насърчаване на интегрирането на политиките на „Визия Нула“ и предоставяне на убедителни аргументи за инвестиции в безопасността; съсредоточаване върху рисковите фактори и пътните пропуски, които водят до тежки и фатални наранявания; откриване на възможности за трансгранично сътрудничество по пътните коридори и транзитни трафик. Докато тече пленарната част от събитието е предвидено известен художник да рисува с деца от столични учебни заведения на тема „Пътна безопасност“. Във втория ден от конференцията е предвидено представяне на европейски и световни практики в пътната безопасност, които са доказали своята ефективност, както и иновативни технологии и решения за подобряване на пътната безопасност и намаляване броя на жертвите и пострадалите по пътищата.

Очаква се обръщение към участниците да направят президентът Румен Радев, г-н Гроздан Караджов - заместник министър-председател на Република България и министър на регионалното развитие и благоустройството, акад. Николай Денков- министър на образованието и науката на Република България, г-н Настимир Ананиев- Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народно събрание на Република България

Поканени са над 300 представители, както на отговорните министерства и институции в Република България, така и на всички страни от Балканския полуостров (Гърция, Турция, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина) и посланиците на посочените държави. Ще присъства г-н Матю Болдуин, Заместник-генерален директор „Мобилност и транспорт“ в Европейска комисия, представители на неправителствени организации, доказани одитори по пътна безопасност, експерти, научни работници и специалисти, както и представители на бизнес средите, с предмет на дейност проектиране, пътно строителство, пътна безопасност и строителен надзор.

Събитието ще предостави платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни на регионално, европейско и световно ниво - институции, неправителствен сектор, академични среди и др.

Пълната програма на конференцията може да видите тук

 

http://bbars.bg/storage/pdf/MC%20Sofia%202022/Preliminary%20program%20.pdf?fbclid=IwAR3n-GVgi26LlA3Wq9eMKx2Jo-ypMkK-TQOpd2p9N-kBBooaUtAyo8Oewmw

 

Събитието ще се излъчва на живо в канала на формат „Визия 0“ https://www.youtube.com/channel/UCOWk5fwp3fUE00C7UaOe5rw