РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Днес в Национална Априловска гимназия Oбластният управител Ралица Манолова сподели радостната новина!

Днес в Национална Априловска гимназия Oбластният управител Ралица Манолова сподели радостната новина, че министърa на културата подписа заповед, с която одобрява финансиране в размер на 1 172 276, 78 лв за фасадна реставрация, включително и подмяна на дограма на Национална Априловска гимназия. Това е резултат от съвместните усилия на ръководството на училището и Областна администрация, насочени към запазване на сградата, завещана ни от Васил Априлов. От началото на тази година бяха проведени редица разговори в различни министерства за осигуряване на средства за ремонт, реставрация и модернизация на сградата. Училището е одобрено за финансиране и от инвестиционната програма на МОН за 2022 г., а отпуснатите средства са за изпълнение на основния ремонт на покривите с мълниезащитна и заземителна инсталация. След проведена публична процедура за избор на изпълнител има сключен договор и се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на м. август. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за строително-монтажни работи, финансирани от Министерство на културата. Очакваме да бъде отпуснато от Министерство на образованието и науката и финасирането за изолация на сутерен.
Ралица Манолова: ,,С реализацията на всички тези мерки вярваме, че ще се осигури по-добра среда за учене и обучение в НАГ и ще се съхрани сградата, която е паметник на културата от национално значение. Тези хубави новини доказват, че когато има партньорство и всички заинтересовани страни са въвлечени в процеса, резултатите са налице. Благодарни сме, че Министерство на образованието и науката и Министерство на културата участваха съвместно и споделиха отговорността за поддръжката на сградата и привеждането й в състояние, което отговаря на изискванията за съвременна образователна среда."