РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СРЕЩА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Среща за споделяне на добри практики от работата на екипите за обхват от училища и детски градини в община Севлиево домакинства днес ОУ “Васил Левски”, с.Шумата. Училището е един от успешните примери в областта за прилагане на нови подходи и устойчиво развитие на образованието в малките населени места. На тържество в двора на училището официалните гости - Областният управител Кристина Сидорова, кметът на община Севлиево Иван Иванов, началникът на РУО Георги Маринов и кметът на с. Шумата Байкал Тодоров - прерязаха лентата и откриха новоизрисувания стенопис с лика на училищния патрон Васил Левски. Присъстващите се насладиха на музикални и поетични изпълнения на деца и ученици от ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата и ДГ „Мечо Пух“ – с. Батошево, където активно се използва интереса на подрастващите към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.

По време на работната среща бяха представени добри практики, свързани с приобщаването, интереса на децата към учебния процес и работата с родителите. В последвалата дискусия се включиха и представители на училища от Севлиево, с. Душево, с. Добромирка, с. Градница и с. Петко Славейков. Дадоха се различни примери за реализирани дейности по национални програми и се отбеляза приноса им за подпомагане обхвата на децата и учениците. Като добри практики с най-голям ефект за приобщаването бяха изтъкнати тематични срещи, творчески и кулинарни работилници, посещения в институции, екскурзии и др.

Срещата е инициирана от РУО - Габрово по Национална програма “Заедно за всяко дете” и на нея бяха поканени и членове на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.