РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за зимната готовност

Готовността на институции и дружества за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия в област Габрово бе обсъдена на провелото се днес заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Представители на четирите общини, Областно пътно управление, РЗИ, РУО, ОД на МВР, РД ПБЗН, ЦСМП, ОДБХ, ВиК ООД – Габрово, Електроразпределение „Север“ и др. представиха пред Областния управител Кристина Сидорова доклади за извършени превантивни дейности и текущи задачи във връзка със зимната подготовка.
От тях стана ясно, че има обезпечено кадрово, материално, финансово, здравно и медицинско осигуряване при евентуална тежка зимна обстановка.
Общините са провели съотвените тръжни процедури и са избрали изпълнители, които ще осъществяват снегопочистване и опесъчаване през предстоящия сезон. До началото на м. ноември ще бъдат сключени и всички договори с фирмите за зимно поддържане на пътищата от общинската и републиканска пътна мрежа в областта. Стартирани са дейности по проверка на наличната снегопочистваща техника, преглед и профилактика на съоръжения и доставка на необходимите запаси от инертни материали за обработка на пътната настилка и пешеходните участъци. Извършен е оглед на състоянието на пътната инфраструктура, като на места продължават да се реализират текущи ремонти. Социалните, лечебните и учебните заведения, детски градини и ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.
Актуализиран е съставът са щабовете за действие при аварийни ситуации на областно и общинско ниво. Обменената по време на заседанието информация гарантира по-добра координация между всички заинтересовани институции и дружества за работа при усложнена обстановка.