РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Разясняват в онлайн среща възможностите за финансиране на нови ВЕИ за собствено потребление в предприятията

Центровете "ЕВРОПА ДИРЕКТНО" в Благоевград, Бургас, Враца, Габрово и Добрич канят на 15 варт от 14.00 часа представители на бизнеса на онлайн информационна среща за възможностите за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на нови ВЕИ за собствено потребление в рамките на отворената процедура
BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост
Желаещите да участват могат да се включат през следния линк:
https://online.webinaria.eu/b/uzu-yf9-6yy-cqb
Линкът ще бъде активен от 13,30 часа.
В програмата е включено както разясняване на изискванията на процедурата, така и практически насоки за проектиране на ВЕИ.
Програмата на срещата може да намерите в линка: https://chamber-gabrovo.com/1715-2/