РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областната транспортна комисия единодушно прие предложението за откриване на линия Габрово-Пловдив-Габрово

 
Областната транспортна комисия проведе редовно заседание под председателството на заместник областния управител Андрей Николов. В заседанието бяха обсъдени предложения на Общините Габрово и Севлиево. Комисията подкрепи единодушно това на Община Габрово за разкриване на директна автобусна линия Габрово-Пловдив-Габрово от Републиканската транспортна схема от квотата на община Габрово. Същата линия вече е преминала съгласувателна процедура от кмета на Пловдив и областния управител на област Пловдив. В разписанието е предвидено автобусите да тръгват в 06.30 часа от Габрово и да пристигат в Пловдив в 09.00 часа. От Пловдив часът на отпътуване е 17.30, като се очаква пътниците да са в Габрово в 20.00 часа. Следваща стъпка, за да бъде разкрита линията, е тя да бъде утвърдена от Министъра на транспорта и съобщенията, като за целта областният управител на Габрово ще изпрати мотивирано предложение до Министерството. По настоящем няма директна линия по това направление,а пътникопотокът се поема от преминаващи автобуси по маршрут Горна Оряховица-Пловдив.
Обсъдено бе и предложението за промяна на маршрутното разписание на линията Севлиево-Априлци, подадено от Община Севлиево, като същото бе прието с пълно единодушие. Промяната предвижда първият автобус от Севлиево до Априлци да тръгва в 08.50 часа, а не както досега в 07.20 часа.