РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният координационен център по Механизма за обхват заседава днес

Област Габрово е на пето място в страната по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Това стана ясно на заседанието на Областния Координационен център по Механизма за обхват, председателствано от областния управител Мария Башева. С коефициент 98,18% на обхванатите деца и ученици нашата област се нарежда веднага след Търговище, Благоевград, Смолян и Ловеч. В края на класацията са области Сливен и Ямбол, съответно с 90,89% и 90.73%.
Мария Башева каза, че образованието е една от най-важните политики и именно затова първата обща среща на всички областни управители с министър-председателя акад. Николай Денков, е била в рамките на Координационното звено по Механизма за обхват. Тя се състоя през август и на нея стана ясно, че работата на екипите по обхват ще трябва да стартира още на 15 септември, близо месец по-рано от предвиденото в законодателството. Това е само една от предстоящите промени в ПМС 100, които предвиждат нови срокове при осъществяване на дейностите за обхващане, включване и превенция от отпадане на децата и учениците.
През новата учебна година акцент в работата на регионалния екип по прилагане на Механизма ще бъде не само включване, но и осигуряване на дълготрайно присъствие в училище на ученици от рискови групи. Сред приоритетите на Правителството за учебната 2023/2024 година е прилагането на иновативни начини за задържане в образователната система извън вече популярните занимания по интереси, безплатно хранене и целодневна организация. Георги Маринов, началник на РУО – Габрово, още веднъж подчерта, че от съществено значение за обхвата на децата е осигуряването на достатъчно образователни медиатори и педагогически съветници, както и своевременната междуинституционална комуникация на всички заинтересовани страни.
378714678 699235332232431 2124639001648921782 n