РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От днес в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ функционира новоизграден STEM център

Областният управител Ралица Манолова, началникът на РУО – Габрово Георги Маринов и директорът на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Корнелия Мотова официално откриха днес иновативен учебен център „МЕХАНО“ в изпълнение на дейности по НП „ Изграждане на училищна STEM среда“.

На откриването присъстваха представители на фирмите изпълнители, институции, бивши и настоящи директори, учители и ученици, дошли да съпреживеят вълнението от новото в тяхното училище. Областният управител пожела да е на добър час в обучението и подчерта пред директора на гимназията, че това е е огромна възможност за успешна и перспективна реализация на учениците в 21 век. От своя страна Корнелия Мотова сподели, че иновативното обучение дава резултати и ученик от първия такъв иновативен проект ще представи страната ни на международното състезание „Young Car Mechanic“ в унгарския град Гьор през месец юни. Това е Симеон Христов, който е завоювал титлата най-добър млад автомонтьор на България за 2022 година.

Фокусът на STEM центъра е поставен върху инженерните науки и технологиите за развиване на уменията на 21-ви век, а целта е изграждане на модерна и адекватна образователна среда с вдъхновяващ дизайн, където учениците и учителите заедно да откриват, научават, създават и експериментират с цел профеционално и личностно израстване. Приложените гъвкави и мултифункционални решения определят използване по нов и неочакван начин на пространствата. Микроклиматът на средата създава комфорт на процеса на учене и извънкласни дейности с фокус върху STEM технологии като подканва ученици и учители да създават и общуват.

Предизвикателство пред екипа на гимназията при изпълнението на дейностите по проекта е създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността и изследванията.

В рамките на събитието гостите имаха възможност да надникнат в миналото, настоящето и бъдещето на професионалната гимназия, следвайки заветите на благодетеля д-р Никола Василиади. Представен беше и филм, посветен на 200-годишнината от рождението на Василиади, която се отбелязва през настоящата година.

МОН отпусна 430 000 лв за основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация на Национална Априловска гимназия и Националния музей на образованието – Габрово

Министерство на образованието и науката осигури необходимите средства на Национална Априловска гимназия в размер на близо 430 000 лв за цялостното завършване изпълнението на „Основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация“ към проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на сграда на Национална Априловска гимназия и на Националния музей на образованието – Габрово“. Писмо за отпуснатите средства получиха днес директорът на гимназията на началникът на РУО – Габрово.

Средствата са от инвестиционната програма на министерството за 2022 г и са отпуснати след проведена работна среща на областния управител Ралица Манолова с началника на кабинета на министъра на образованието д-р Иван Модев и началника на кабинета на министъра на културата Николай Сайков, по време на която са обсъждани възможностите за осъществяване и реализиране на проекти в областта на реставрационно-консервационните дейности на обществено значими сгради в областта, както и възможности за инструменти за финансиране на подобни дейности. – информира г-жа Манолова.

 „Сградата на Национална Априловска гимназия е реликва за всички нас, не само габровци, а за страната ни. Тя е богатство - в архитектурен, културен и образователен аспект и аз приех като свой дълг и кауза намирането на начин да я съхраним.“ – обясни областният управител и подчерта, че е благодарна за изключителното разбиране и бързата реакция от страна на държавата. Манолова е категорична, че в лицето на МОН вижда готовност и воля за довършване на този проект до края, за да може учениците и учителите да провеждат учебен процес в нормални условия. Получила е уверение, че предстои одобрение на средствата за ремонт и на сутерена, от страна на МОН.  След което остава последната стъпка за реализация – реставрация на фасадата и мерки за енергийна ефективност и смяна на дограма, за което Министерство на културата е поело ангажимент.

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА В и К СЕКТОРА – ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Областният управител Ралица Манолова взе участие в проведената в град Шумен работна среща на областните управители на областите Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич, Силистра и Варна за обсъждане на актуални проблеми в дейността на областните администрации.
Форумът е израз на новия подход за активен диалог и сътрудничество между областните управители и търсене на общи решения по важни казуси.
Обсъдени бяха въпроси, свързани с управлението на държавната собственост, почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, контрола на техническото състояние на язовирите – държавна собственост, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, подобряване комуникацията с териториалните структури на централната изпълнителна власт и вътрешно организационни теми в работата на областните администрации.
Важен акцент от дискусията беше идентифицираната необходимост от цялостна стратегия и общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност, вкл. и Плана за възстановяване и развитие. За целта трябва да се осигури финансиране и да се организира в спешен порядък извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради – държавна собственост под управление на областните управители.
По отношение на сградите – паметници на културата под управление на областните управители като възможност за финансиране на реставрационни дейности бяха обсъдени мерките, които предлагат Програмата за реставрация и консервация на Министерството на културата и др. подобни програми.
Всички участници в срещата изразиха готовност за общи инициативи в сферата на културата и туризма и за общи проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество.
Форумът завърши с дискусия относно актуални проблеми във В и К сектора, като в нея се включиха Владимир Барзов – съветник на Премиера на Република България, доц. д-р инж. Галя Бърдарска – експерт по интегрирано управление на водните ресурси и експерти хидроинженери. Предложени бяха идеи за подобряване управлението на водните ресурси и законодателни иницативи преди престоящото приемане на промени в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
За всеки от обсъдените проблеми беше формулирано предложение за решение, като те ще бъдат обединени в протокол от срещата, който ще бъде изпратен до компетентните институции.