РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Програма ITEC предоставя възможност на български служители в публичната администрация за обучение в Индия

Възможностите по програма ITEC за български служители в публичната администрация представи експертът от ДПП „Българка“ Милена Илиева на среща в заседателната зала на Областна администрация- Габрово. Илиева се завърна преди броени дни от екзотичната страна, след като бе включена в едно от обученията по програмата. Тя поясни, че програмата е създадена през 1964г. и предлага близо 400 курса ежегодно.
Милена Илиева сподели и своите впечатления от Индия- страна, която завладява с природата и с културата си. Най-голямо впечатление ѝ прави нагласата на местните, която са гостоприемни, позитивно настроени и решени въпреки проблемите си да бъдат щастливи.


В обучението, в което участва, са включени служители от различни държави, като работният език е английски. Пребивава в Индия един месец, но програмата предвижда и обучения за седмица. Основните тематични области, в които се провеждат обученията по програмата са : Селско стопанство; Банкиране, застраховане, финанси, сметки и одит; BASIC IT;Кибер технологии, AI и нововъзникващи технологии; Образование; Инженерство и технологии; Околна среда и изменение на климата; Околна среда и възобновяема енергия; Правителствена функция; Управление и лидерство; Енергия- възобновяема и алтернативна; Управление на проекти; Овластяване на жените и други.

 

 

437583489 827409032748393 5565685021920527299 n

 

 

 

Концерт-спектакъл „Балетни мечтания“

В Международния ден на балета- 29 април, Танцова школа „Лиана“, студентите от специалност „ Съвременна хореография“ с ръководител проф. д.н Анелия Янева жителите на Габрово с концерт-спектакъл “Балетни мечтания“. За пръв път в града на Рачо Ковача ще гостуват докторанти от Китай, които също ще се включат с изпълнения.
Събитието е под егидата на Областния управител на област Габрово и ще се проведе в зала „Възраждане“ на 29 април, понеделник, от 18.30 часа.
Един неповторим спектакъл с феерия от цветове, движения и звук- това обещават организаторите. Билетите ще са в продажба в деня на събитието.
Повод за концерта е 20-годишнината на Танцова школа „Лиана“ и 10-годишнината от създаването на специалност „Съвременна хореография“ в Югозападния университет.

 

концерт 29.04 A3

 

 

Областният управител връща за ново обсъждане Решение на Общински съвет -Дряново

Със своя Заповед Областният управител Мария Башева връща за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 110 от 28.03.2024 г, като незаконосъобразно.

С Решението Общинският съвет одобрява Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново, допълва и одобрява схема на паркингите в град Дряново и дава съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа.

            При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че с конкретния административен акт Общински съвет - Дряново е приел режим за разпореждане с общинска собственост, който противоречи на Закона за общинската собственост (ЗОС), създава пречки или ограничения за нейното използване, като не предоставя данни за предварителна оценка на въздействието и информация относно това публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страниците на Община Дряново и на Общинския съвет.

            Съгласно ЗОС първостепенните улици са обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение, които задоволяват обществени потребности. Под такъв режим попадат и паркоместата разположени на общински улици, видно от приложените схеми за паркиране. В същия закон се регламентира и реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с общинска собственост, който се определя не с общи правила, а с Наредба на общинския съвет. Общински съвет – Дряново е приел такъв нормативен акт – „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново”. С въвеждането на „Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново”, Общински съвет – Дряново създава особен режим, който не е предвиден в нормативната уредба и дори повтаря част от вече разписаните правила.  

            В Заповедта на областния управител е посочено още, че общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението, съобразно разпоредбите на закона, без да се създават пречки или ограничения за нейното използване. Такива пречки се създават с въвеждането на специален режим относно допустимите кандидати за наемане на паркоместа в централната градска част, описан в „Общите правила”. Липсва  и информация публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страницата на Община Дряново, съответно на страницата на Общинския съвет. Липсват и данни за предварителна оценка на въздействието и за това предоставена ли е възможност на заинтересованите лица да участват в процеса чрез своите предложения и становища в законоустановения за това срок.

            Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14–дневен срок от получаването на Заповедта на Областния управител.