РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт по време на Областен младежки съвет

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт и различни активности по време на Областен младежки съвет. Инициативата е в рамките на 20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), която се провежда от 10 до 13 октомври 2022 г. под мотото „Нови предизвикателства за сближаването в Европа“. Една от темите тази година - овластяване на младите хора, привлече вниманието на областния управител Кристина Сидорова и експертите от Областна администрация, които отправиха покана до всички средни училища в региона да изпратят свой представител, който да се включи в Областния съвет по образование, култура и младежки дейности.

След предварителна среща за запознаване с работата на администрацията и областните съвети и комисии, днес младежите проведоха своето първо заседание. Здравословното хранене е тема, която не е избрана случайно, подчертаха по време на съвета неговите нови членове, които подкрепят активния начин на живот, спорта, производството и консумацията на здравословни храни и превръщането на всичко това в един полезен и добър навик. В тази връзка и като част от ежегодната инициатива – Ден на здравословно хранене и спорт, която се провежда в област Габрово, бяха предложени и разгледани четири авторски игри за ученици до 4 клас. Младите хора коментираха възможностите за организация и реализиране на практика на всяка една от тях. Чрез гласуване беше избрана тази, която да предложат на Габровската търговско – промишлена палата – основен организатор на събитието.

Макар и в дневния ред на заседанието да беше включена само една точка, участниците приеха толкова сериозно ролята си, че без да се усетят започнаха да дискутират различни теми, свързани с местната общност, които ги вълнуват – без сценарии и предварителна подготовка. Овластяването на младите хора е начин да бъде чут техният глас от местните и държавни институции, от различни организации в региона, които могат да съдействат за случването на всяка добра идея. Давайки си сметка за това, учениците от областния съвет, който днес проведе своето първо заседание в подобен формат, ще продължат да се събират и да предлагат различни инициативи, които заедно с институциите да търсят реализация, за да бъде тяхното място по-привлекателно и атрактивно за живот.

Партньорство между Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД

Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД обсъдиха конкретни възможности за партньорство. Това се случи в рамките на среща, координирана от областния управител Кристина Сидорова, която преди месец по време на посещението си във фирмата пое ангажимент да съдейства за това. „Вярвам, че това е само началото на едно работещо партньорство. Убедена съм в резултата, защото виждам изключителното желание на страните да работят заедно. Впечатлена съм от общата визия на двете организации и най – вече това, че във фокуса им е развитието на региона ни, за което им благодаря.“ – подчерта Кристина Сидорова, която предложи освен с университета, фирмата да се запознае още и с дуалното обучение в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово, защото счита, че средното и висшето образование трябва да вървят ръка за ръка. Ректорът на Технически университет – Габрово Проф. Илия Железаров подчерта, че партньорството с бизнеса е от изключителна важност, както за студентите, така и за преподавателите. Той приветства усилията за задълбочаване на сътрудничеството с Хитачи и е убеден, че е има голям потенциал.

В рамките на работното посещение управителите на Хитачи Енерджи ЕООД посетиха Технологичния парк на Технически университет – Габрово и се запознаха с лабораториите и модерното оборудване. В рамките на срещата се договориха конкретни стъпки за работа, включващи развитие на съвместни проекти, реализация на съвместно обучение, посещение на студенти в компанията, обмен на доказали се професионалисти и участието им в учебния процес, стажантски програми за студенти, подкрепа на студенти при разработване на дипломни тези и курсови задачи по теми от практиката.

Не се наблюдава тенденция за увеличаване броя на украинските граждани на територията на област Габрово

Не се наблюдава тенденция за увеличаване броя на украинските граждани на територията на област Габрово. Това стана ясно от проведеното заседание на Областния съвет по сигурност, ръководено от областния управител Кристина Сидорова. За последните 57 дена регистрираните лица са 30, а от началото до сега в областта са регистрирани общо 527 лица, като 289 от тях са напуснали вече страната ни, а 8 са с променен адрес в друга области. Към 28-ми този месец в област Габрово има общо 230лица.  В дневния ред на заседанието беше включено още и обсъждане на общински бази за настаняване, както и държавни сгради. Като такава възможност отново бяха коментирани базите на „Студентски столове и общежития“, където принципал е Министерство на образованието. Остава готовността и на хотелите, които и до момента се бяха включили в програмата за настаняване.

От БЧК споделиха, че към този момент няма голямо търсене на подкрепа от тях, но декларираха готовност по всяко време и при необходимост да подпомогнат с храни и дрехи, с каквито разполагат. На територията на област Габрово в образователната система са включени около 15 деца. Има и такива, които предпочитат да продължат образованието си дистанционно по украинската образователна система.

На заседанието присъстваха членовете на Областния съвет по сигурност - ръководители на институции от региона, представители на общините, заместник областният управител Андрей Николов, главният секретар на областна администрация Веселин Радков и експерти.