РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Минева: „Изключително тежка година си отива за всички нас, но днес отваряме врати за нещо по – добро, изпълнени с вяра и надежда.“

От днес на територията на област Габрово стартира имунизационната кампания срещу COVID-19. Доставени са 20 флакона с ваксини, с които ще бъдат имунизирани 100  медицински лица. Направена е необходимата организация на областно ниво, каза областният управител Невена Минева, която е в непрекъсната връзка с директора на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков.

Три са разкритите специализирани имунизационни кабинета, където се извършва ваксинацията – поясни д-р Пенчоков. Разпределението с дозите е - 50 в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, 20 в ЦСМП – Габрово и 30 в Медицински център 1 – Севлиево.

Един от първите, на които беше поставена ваксината е директорът на Спешната помощ в Габрово д-р Георги Шандурков. В разговор с областния управител той увери, че се чувства нормално. „Нямам никаква промяна преди и след ваксинацията, единствената разлика е, че се чувствам по -  удовлетворен!“ – сподели д-р Шандруков и допълни: „В средата, в която работим е много важно да предпазим останалите. Човек трябва да бъде отговорен към себе си и към околните и аз апелирам към всички, не само колеги, да го направят. Ще трябва време, но е много важно да не оставим среда за разпространение на този вирус и точно затова е важна ваксината.“

„Благодаря на Вас и всички Ваши колеги, които и днес дадохте личен пример за отговорно отношение, нещо за което през всички тези месеци апелирахме заедно. Изключително тежка година си отива за всички нас, но днес отваряме врати за нещо по – добро, изпълнени с вяра и надежда.“ – коментира Невена Минева.

През м. януари 2021 г ваксинирането ще продължи, тогава ще бъдат обхванати и останалите медицински специалисти, включени във фаза I от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 – това са специалисти от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и др. помощен персонал. В хода на изпълнение плана за ваксиниране се очаква да бъдат разкрити още имунизационни кабинети – в СБАЛББ Габрово, МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, „Д-р Теодосий Витанов“ – Трявна, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, както и ДКЦ база 1 в Габрово.

Общо V са фазите за ваксиниране, включени в Националния план, които обхващат лица от различни групи - фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки; фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности; фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишнавъзрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити; фаза V:Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

„Широкото използване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 се разглежда като важен етап за справяне и прекратяване на настоящата пандемия и постигане на контрол на инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план. Целта е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от COVID-19. Ваксинацията ще позволи да се постигне имунитет при голяма част от населението, с което ще бъдат предпазени и лицата, които не могат да бъдат имунизирани и същевременно попадат в рисковите групи за по-тежко протичане и усложнения.“

На снимката: Д-р Георги Шандурков, директор на ЦСМП Габрово

Светли празнични дни!

Уважаеми жители на област Габрово,
За мен е удоволствие да Ви поздравя с Рождество Христово. Светли дни са, в които вярата, обичта и надеждата се извисяват над всичко останало. Дни, не за равносметки, а време да кажем „Благодаря“ на всички, които успяха и в тази изпитателна година да разпръскват светлина около нас! На всички, които се грижиха за своята общност, всички онези видими и невидими добротворци, лекарите, които бдят над нас, учителите, които помагат на нашите деца и внуци да знаят, будителите, които помагат на духа ни да бъде жив, всички спортисти, издигнали спорта в областта ни на друго ниво, талантливите деца, които разнасят славата на Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, на онези, които дръзват да рискуват и да бъдат първи! Това е празникът в нас, от който няма да има смисъл ако сърцата ни не са отворени.
Коледа е! Усмихнете се, прегърнете човека до Вас, изживявайте малките радости, които всеки нов ден Ви поднася. Приемете моите и тези на екипа ми пожелания за добро здраве! Имайте добри помисли и мъдри дела и нека бъдат добрини и благост за всички Вас!
Светли празнични дни!
Борислав Бончев
Областен управител на област Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово

Правителството отпусна над 200 хил. лв. за всички държавни и общински училища в област Габрово. Средствата са съгласно Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Средствата се предоставят за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центъра за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други.

По - рано днес на заседание на Правителството бяха отпуснати още близо 48 млн.лв за наука, от тях 14,5 млн. лв. са за изпълнението на осем национални научни програми за 2021 г., в рамките на които се работи по важни за обществото теми като единен цифров пазар в науката, ниско въглеродна енергия, опазване на околната среда, здравеопазване и медицина. Над 33 млн. лв. са осигурените средства и за дейностите от Националната пътна карта за научна инфраструктура, включените обекти, в която имат стратегическо значение за българската наука и са с най-голям потенциал за извършване на съвременни и високи научни изследвания.