РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Запазват се положителните резултати от съвместната работа на институциите по Механизма по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Областният координационен център, сформиран във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведе ежемесечната си среща този път в присъствена среда. Участниците – началникът на РУО – Габрово, експерти от общините от област Габрово заедно с представители на ОД на МВР – Габрово, РЗИ – Габрово и РДСП, обсъждаха извършените дейности по механизма за първото тримесечие на 2021 година. За пореден път беше подчертано доброто сътрудничество между институциите на регионално ниво по линия на обхвата, включването и предотвратяване отпадането от образователната система на деца в предучилищна и училищна възраст. „Дистанционното обучение е сериозно предизвикателство, което усложнява до известна степен ситуацията с обхвата, но не е пречка да се провеждат заложените дейности по Механизма“ – коментираха експертите от общинските администрации, които са единодушни и в предложението си глобата, която е заложена като мярка за предотвратяване отпадането на деца, които без основателна причина прекъсват посещението си в детска градина или училище да бъде заменена с друг вид санкция. Подновени са съвместните обходи на експерти от Регионално управление на образованието - Габрово и Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Габрово заедно с районен полицай и представител на Общинския инспекторат към Община Габрово. Посетени са 10 адреса и са консултирани 14 ученика, които са в задължителна училищна възраст. Наред с това от страна на РД „Социално подпомагане“ бяха отчетени и 52 извършени проверки за предходния месец. По време на срещата беше повдигнат въпроса и за обхвата на 4-годишните деца в детските градини. От представената информация на общините и направените проучвания става ясно, че от септември има готовност да тръгнат на задължителна градина. Коментиран беше още казус, изпратен от родители като запитване до временно изпълняващия длъжността областен управител г-жа Мария Пенева, който касае бъдещи първокласници, които на практика приключват обучението си в детска градина през м. май, а тръгват на училище през м. септември. Въпросът от родителите е задължително ли и е децата им да напуснат детската градина до постъпване в първи клас в училище. За всички, които се вълнуват от темата, беше обяснено, че всяка детска градина има възможност да организира процеса си на работа през летните месеци, така че децата да могат да продължат да посещават занимания до постъпване в училище, както е записано и в Закона за предучилищно и училищно образование.

РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ ПОД МОТОТО „НЯМА ПО-ВЕРЕН ПРИЯТЕЛ ОТ КНИГАТА“

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО

ОБЯВЯВА

РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ПОД МОТОТО „НЯМА ПО-ВЕРЕН ПРИЯТЕЛ ОТ КНИГАТА“

(ЪРНЕСТ ХЕМИНГУЕЙ),

ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО

НА ГАБРОВСКАТА БИБЛИОТЕКА

 

 

Конкурсът цели да насочи интереса на децата и младите хора към непреходното значение на книгата и четенето за човешкото развитие и духовен прогрес, обществената роля на съвременната библиотека и предлаганите от нея библиотечни услуги

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

Допустими участници:

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

  • от 10 до 14 години (5 – 7 клас)
  • от 15 до 19 години (8 – 12 клас)

 

Изисквания към творбите:

Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, написаното да демонстрира добрата езикова култура на своя автор.

Литературните творби трябва да са създадени за този конкурс и да не са публикувани.

Текстът на есетата да бъде до 1 страница А4 - MS Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, с междуредово отстояние 1,15.

 

Всеки участник трябва да придружи своето есе стри имена, възраст (клас), учебно заведение, e-mail и телефон (на родител/ настойник за участници до 18 години).

Есетата ще бъдат приемани на е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. от 1-ви до 29 април 2021 година.

 

Компетентно жури ще оцени получените творби.  Наградите ще бъдат обявени на 11 май 2021 година.

 

На сайта на РБ „Априлов-Палаузов“ www.libgabrovo.com  ще бъде публикувана всяка актуална информация за хода на конкурса.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЕСЕТА С НЕТЪРПЕНИЕ И ИНТЕРЕС!

31 работни места по програмата за заетост одобри Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие взе решение и одобри Регионална програма за заетост на област Габрово за 2021 година по време на неприсъствено заседание. Програмата, която е предложена за утвърждаване от Министъра на труда и социалната политика включва осигуряването на временна субсидирана заетост за 31 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

Наетите безработни лица ще работят съгласно утвърден график и съобразно природо-климатичните условия. За основните видове дейности не се изискват специални умения и квалификация, но се дава възможност за поддържане и придобиване на трудови умения и навици от общ характер от наетите. Наетите лица ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, по събрание на отпадъци, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване – хигиенизиране, както и за благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни и детски площадки, дворни пространства в училища и детски градини, производствени зони, индустриални райони, канавки, тротоари, както и за опазване на общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи. „Изпълнението на планираните дейности ще подобри жизнената среда и ще повиши привлекателността на населените места, включени в обхвата на Програмата.“ – коментира председателят на Постоянната комисия по заетост и временно изпълняващ длъжността областен управител Мария Пенева. Тя е категорична, че при осъществяване на възложените задачи и дейности ще се спазват всички въведени указания за противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването и другите контролни органи.

Разпределението на работни места по общини, съгласно програмата е както следва:

  • За Община Габрово – 14 работни места на длъжност „общ работник“ на непълен работен ден в 14 кметства вкл. съставните им населени места;
  • За Община Дряново - 7 на непълен работен ден на длъжност „сезонен работник“ в гр. Дряново, с. Гостилица, с. Скалско, с. Царева ливада;
  • За Община Трявна – 3 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.
  • За Община Севлиево – 2 работни места на пълен работен ден и 4 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“ в 5 населени места.

                 Общият бюджет на регионалната програма е 96 535,22 лв. Средствата от държавния бюджет са 95 035,22 лв. са. Финансовият принос от страна на общините, в качеството им на работодатели, е 1 500 лв.

Програмата обхваща 6-месечен период – от 01 юни до 30 ноември 2021 г.