РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Сидорова към студентите: "Сигурна съм в успеха ви, просто го сбъднете!"

С тържествена церемония днес официално беше открита Новата академична година 2022/2023 в Технически университет – Габрово. Областният управител Кристина Сидорова отправи своите лични благопожелания за успешна и здрава учебна година към академичното ръководство, студентите и служителите в учебното заведение като сподели, че е чест да съпреживее този тържествен ден. „Да усещаш подкрепа е прекрасно и то в точния момент. Сигурна съм, че на това място, в което сте избрали да продължите своето образования, ще намерите тази подкрепа в лицето на своите преподаватели. Използвайте времето тук ползотворно - предизвиквайте себе си, опознавайте по-добре своето аз, формирайте своите идеали и ги отстоявайте, преследвайте успеха и бъдете онази подкрепа,  от която нашето общество има нужда!  Днес, искам да ви повторя думите, които ме окуражиха преди време - можеш и ще се справиш, но към тях ще добавя и направи го! Защото съм сигурна в успеха ви, просто го сбъднете!“ –с тези думи се обърна към студентите областният управител Кристина Сидорова. Преподавателите тя помоли да не спират да насърчават студентите да бъдат мислещи  хора, способни да правят своя избор и да бъдат полезни на себе си, на цялата ни общност и на бизнеса в региона ни. 

Пожелания към присъстващите по традиция отправи ректорът на университета проф. Илия Железаров. Да уважат празника бяха и заместник - кметовете на Община Габрово Мария Йозова и арх. Николай Меразчиев, както и председателят на Настоятелството Николинка Хинкова и председателят на ученическия съвет инж. Стефанова, която каза: „През следващите години ще срещнете много трудности. Не позволявайте нито една от тях да ви спре или дори да ви забави, а продължавайте напред, докато не постигнете целите си. Ще се убедите, че усилията Ви, ще си заслужават“. След церемонията първокурсниците започнаха своя път във висшето образование с посещение на Технологичния парк, където имаха възможност на този етап да се запознаят и разгледат високотехнологичните лаборатории, след което бяха посрещнати в катедрите и получиха информация за избраната специалност, организацията на учебния процес.

РУО - Габрово проведе традиционното съвещание на директорите в навечерието на Новата учебна година. Областният управител ги приветства

Областният управител Кристина Сидорова поздрави директорите на училищата от област Габрово по време на традиционното съвещание в навечерието на Новата учебна година, което Регионално управление на образованието провежда. „Пожелавам Ви от сърце здрава, присъствена и успешна година. Да изпитвате  удовлетвореност от работата си и да се гордеете с успехите на своите ученици, защото те са много. Благодаря Ви, че представяте област Габрово чрез тях по най – добрия начин. В мое лице и в лицето на Областна администрация имате партньор, на който може да разчитате за всичко. Надявам се да преодолявате трудностите, защото без такива не може, с лекота, да споделяте опит и добри практики едни с други. Има какво да се види и покаже от Вашата работа и успехи.“ С тези думи областният управител се обърна към участващите в срещата директори и гости. Към пожеланията за успешна година се присъедини още и зам.-ректорът на Технически университет – Габрово проф. Александров, който подчерта, че вратите на залите в университета винаги са отворени за учениците и учителите и предложи съвместни работи по различни проекти. Гл. инспектор Николай Симеонов - началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР- Габрово, акцентира върху старта на кампанията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя“. Абсолютно присъствие на личния състав ще има на 15 септември, както и след това. Ще продължат беседите в часовете – сподели Симеонов, който апелира към учителите, които преподават „Безопасност на движението по пътищата“ да заострят постоянно вниманието на своите ученици върху темата и да се работи максимално с родителите.

Ще се извършват наблюдения и специализирани акции срещу разпространение на наркотични вещества на подрастващи, подчерта пред директорите инспектор Димитър Христов от Детска педагогическа стая и призова педагозите да бъдат бдителни и при появата на съмнителни лица край училищата, да сезират веднага полицията.

Пред аудиторията беше представен и новият музеен педагог от музей ЕТЪР с пожелание от екипа за весела година и съвместни образователни проекти и инициативи, които да съчетават полезното с приятното.

По време на срещата бяха обсъдени в детайли основните насоки за работа за учебната година, координираха се дейностите, представени бяха резултатите от изминалата година и се акцентира върху новите моменти и местата, където се налагат подобрения в работата.

Държавата и неправителственият сектор набелязаха спешни мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в България

Промяна в организацията на контрола на МВР с акцент на превенцията; денонощни проверки на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари; подобряване на координацията между всички ангажирани институции и общи инспекции на пътя. Това са част от спешните мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в България, които бяха приети днес на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Комисията е най-висшият консултативен орган, в който участие вземат представители на всички ангажирани институции и неправителствения сектор.

Заседанието бе открито от заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Трябва да предприемем трайни мерки, а не инцидентни“, посочи министър Демерджиев. „Още при встъпването си в длъжност подчертахме, че решаването на проблема с катастрофите е наш приоритет“, допълни той.

Дискусиите бяха водени от Мария Лазарова, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

Стартираха ежемесечни всеобхватни проверки на територията на страната, с участието на всички контролни органи: МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), НАП и Агенция „Митници“. Организацията и координацията им ще се извършва от ДАБДП. Единното синхронизирано действие на контролните институции доказано води до възможно най-силен ефект на превенцията. Така при една проверка всеки контролен орган ще проверява пътното превозно средство в зависимост от своите компетенции, а общите инспекции ще намалят корупционния риск, стана ясно по време на заседанието.

Заедно с това започват общи ежемесечни проверки  на екипи на ИААА и АПИ за претоварването на тежкотоварни автомобили. „Тема, която бих определила като силно приоритетна, особено с оглед на тежките инциденти, на които станахме свидетели през последните дни и години, с претоварени тежкотоварни автомобили“, подчерта Мария Лазарова.

Засилени проверки в пунктовете за периодични технически прегледи, съвместно от Икономическа полиция, ИААА и НАП, ще се извършват още от този месец. Анализът показва, че делът на превозни средства, които не успяват да преминат периодичен технически преглед поради техническа неизправност, е под 1%. Същевременно България е държавата с най-стар автопарк в Европа. „Данните категорично показват, че са нужни действия за проследяване дейността на пунктовете, защото това е област, изцяло свързана с превенцията на пътни инциденти“, коментираха участниците в заседанието.

МВР вече започна промяна в начина на планиране и осъществяване на контролната си дейност, като резултатите от тези мерки бяха представени на вниманието на Комисията. Екипите на Пътна полиция осъществяват контрол по време на движение, приоритетно на пътни участъци с интензивен трафик, с превантивен и дисциплиниращ ефект върху водачите. Допълнително пътните полицаи ще завишат проверките за поставяне на обезопасителни колани. ДАБДП предостави данни, според които близо 90% от хората признават, че не поставят коланите си, когато пътуват на задните седалки. Тази тенденция ще бъде променена в следващите месеци с много по-засилени проверки, като очакванията са, че това ще се отрази и на нивата на пътния травматизъм в страната.

Мярка, отлагана от повече от три десетилетия – от този месец ще се осъществява денонощен контрол над водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, за спазване на времената за управление и почивка, както и за техническа изправност на превозните средства. В много спешен план новият изпълнителен директор на ИААА Бойко Рановски е създал организация за промяна на работата в рамките на сегашния числен състав, като денонощните инспекции стартират в най-натоварените откъм трафик области и постепенно ще бъдат разширявани в цялата страна.

Пътните отсечки в района на Кресненското дефиле и Поликраище ще станат еталон на прилагане на подхода „Безопасна система“. Идеята е на тях да се приложат всички мерки за активна и пасивна безопасност, като постигнатите резултати след това бъдат основа за планиране и защита на по-високи инвестиции в пътната безопасност.

Пътнотранспортните произшествия в крайпътното пространство (преобръщане, удар в дърво, стълб и др.) се характеризират с тежки последствия – за последните три години са настъпили 3 051 произшествия, при които са загинали 400 лица, а други 3 820 са били ранени. Само до края на месец август са настъпили 675 със 78 загинали и 879 ранени. Затова бе решено до средата на 2023 г. АПИ да изготви план-програма и да стартира поетапното обезопасяване на крайпътното пространство. Сигнализацията е друга приоритетна тема, в която са натрупани много проблеми през годините. Затова Комисията възложи на АПИ в същия срок да направи пълен преглед и актуализиране на сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка.

Изготвяне на анализ на дейността на центровете за спешна медицинска помощ за 2020 г. и 2021 г. относно реакцията при настъпило ПТП; подготовка на предложения за намаляване на времето за реакция от потвърждението и поемането на сигнал до пристигане на мястото на инцидента, са мерките, по които ще работи Министерството на здравеопазването.

Акцент бе поставен и на работата с децата в училищата и детските градини. Припомнено бе, че всяко учебно заведение трябва да има действаща Комисия по безопасност на движението по пътищата, като тяхната работа е особено важна в навечерието на първия учебен ден.

Заместник-председателят на ДАБДП Мария Лазарова подчерта, че всички мерки са били разработени в тясна координация с ангажираните институции и изрази надежда, че те ще бъдат подкрепени от неправителствения сектор. „Само ако обединим усилия – ведомствата, организациите и цялото ни общество, можем да постигнем резултатите, които всички искаме в борбата с пътните инциденти“, каза тя. 

В днешното заседание участие взеха и Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи, Захари Христов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  Николай Найденов, заместник-министър на транспорта и съобщенията, представители на неправителствени организации и медии.