РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Премиерът изпраща съветник Барзов в Трявна във връзка с щетите от проливните дъждове

“Не е нормално при всеки по-обилен дъжд да се получава подобна ситуация и да се наводняват къщите на хората” -заяви министър - председателят Кирил Петков, който днес посети Трявна и се запозна на място с последиците от огромното количество дъжд, което се изсипа в неделя. Той беше придружаван от кмета на Община Трявна Силвия Кръстева, областния управител Ралица Манолова и нейния заместник Ивелин Стоянов, народния представител Богомил Петков, представители на общинската администрация. След огледа на най-засегнатите в града места, премиерът подчерта, че Общината е реагирала изключително навременно и е свършила много работа, но подчерта, че поддръжката на речните корита е проблем, който е от години и Правителство след Правителство не се решава.  Едно заварено положение с проблемна сфера, както много други, в което трябва да се предприемат конкретни действия - категоричен е Петков. Министър-председателят пое ангажимент, че още тази седмица ще изпрати неговия съветник инж. Барзов, който заедно с кмета и областния управител да направят обстоен преглед на доклада с описаните щети. По време на посещението в Трявна областният управител постави пред премиера още няколко спешни въпроса, свързани с ВиК сектора, които касаят изграждане на пречиствателна станция за питейни води за общината, както и подпорна стена, за която имат одобрен проект. Предстои тези въпроси да се обсъдят детайлно и да се търси решение.

Областният управител участва в Четвърта годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“

Мащабна среща на институции, организации и активни граждани под мотото "Заедно светим по-ярко" се провежда днес в София. Участие в нея взима и областният управител на област Габрово Ралица Манолова. Срещата на общността се организира от Фондация „Америка за България“ и събира партньори, приятели и съмишленици. Форумът беше открит от Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ с поздравление за организаторите и благодарност към тях, че правят възможно партньорството за насърчаване на активното гражданство. „Насърчаването на двустранните отношения и изграждането на по-сигурно, благоденстващо и справедливо бъдеще изисква нещо повече от междудържавна дипломация - изисква усилията на цялото общество.“ – подчерта посланик Мустафа като акцентира на важността от споделянето на добрия опит на всички, които се стремят към промяната. "Усилията на всеки един имат значение, защото благодарение на тях общностите се променят." – сподели още нейно превъзходителство. Наситената програма на това целодневно събитие е изпълнена с вдъхновяващи истории и ясно показва, че в България се случват много положителни неща и заедно можем да постигаме промяната, която бихме желали да видим - промяната към по-добро. В „Светлината на прожекторите“, както организаторите са озаглавили времето за споделяне на добри практики, ще се включат директори и представители на Музей „Дом на хумора и сатирата“, вестник „Стършел“, Българска Стартъп Асоциация, Фондация „Софийска платформа“, Журналистическа платформа „За истината“, Фондация „Проект Северозапад“, Асоциация на европейските журналисти, Дунав ултра, Спортен клуб „Бегач“ и още много други презентатори, които ще покажат, че „Заедно светим по – ярко“. В рамките на дискусиите Ралица Манолова заяви категоричната си позиция в подкрепа на реализацията на Програма "Заедно в час" и в училища от област Габрово. "Всяка инициатива, програма, идея, която насърчава развитието на образованието в посока креативност и новаторство е добре дошла при нас. Учениците трябва да отиват с желание на училище и всеки ден да откривателстват, защото новите знания са трайни, когато ученето се случва чрез преживяване. " - допълни още Ралица Манолова.

Информационна среща за напредъка по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ в Областната администрация

Областна администрация–Габрово беше домакин на първата от поредица срещи с изпълнителите на стартиралите през 2021 г. Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)  в сектор ВиК - ДЗЗД „АКВА ПУЛ“. Основната цел беше общо представяне на напредъка по проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ , обсъждане на идентифицирани проблеми в обособената територия и заложени мерки за преодоляването им.  Срещата беше открита от областния управител Ралица Манолова и в нея участваха заместник областният управител Ивелин Стоянов, представители на общинските администрации Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна, на Асоциацията по ВиК и на ВиК ООД – Габрово. Манолова подчерта, че е изключително важно да бъдем активни в процеса по планиране, за да няма пропуснати възможности в бъдеще. Тя благодари за участието на всички страни и апелира към диалог помежду им, както и заяви, че е убедена, че подобни обсъждания трябва да бъдат в такъв широк мащаб, за да може всяка страна да изрази своето мнение и да се отбележат корекции, където е необходимо, защото хората на терен – представителите на общините, най – добре са запознати с проблемите.

Представителите на фирмата изпълнител показаха задълбочен анализ на съществуващата ситуация по отношение водоснабдителната система в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна и бъдещото развитие на ВиК инфраструктурата. Идентифицирани бяха инвестиционните мерки за развитие на ВиК системите и съоръженията за всяка една община, като беше подчертано, че в обхвата на проекта попадат общините над 10 хил. души, но това не изключва проучвателната кампания и в останалите населени места с численост под този брой. Посочените мерки обхващат както Габрово и Севлиево, така и Трявна и Дряново.

С изработването на РПИП се очаква да се изготви техническа и икономическа документация като последваща стъпка да бъдат дефинирани инфраструктурни проекти, с които да се кандидатства за тяхното финансиране от фондовете на ЕС през следващия програмен период. Тези инфраструктурни проекти ще бъдат от особена важност за развитието на региона, тъй като тяхната реализация ще привлече инвестиционен интерес и ще рефлектира пряко върху икономиката и цялостното развитие на територията на област Габрово.

Към момента тече първата фаза със събиране на информацията, предстои до 2 юли да бъде представен обобщен доклад от измервателната кампания. Следващата среща ще бъде през август, когато ще има възможност да се коментира предстоящия втори доклад.