РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за зимната готовност

Готовността на институции и дружества за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия в област Габрово бе обсъдена на провелото се днес заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Представители на четирите общини, Областно пътно управление, РЗИ, РУО, ОД на МВР, РД ПБЗН, ЦСМП, ОДБХ, ВиК ООД – Габрово, Електроразпределение „Север“ и др. представиха пред Областния управител Кристина Сидорова доклади за извършени превантивни дейности и текущи задачи във връзка със зимната подготовка.
От тях стана ясно, че има обезпечено кадрово, материално, финансово, здравно и медицинско осигуряване при евентуална тежка зимна обстановка.
Общините са провели съотвените тръжни процедури и са избрали изпълнители, които ще осъществяват снегопочистване и опесъчаване през предстоящия сезон. До началото на м. ноември ще бъдат сключени и всички договори с фирмите за зимно поддържане на пътищата от общинската и републиканска пътна мрежа в областта. Стартирани са дейности по проверка на наличната снегопочистваща техника, преглед и профилактика на съоръжения и доставка на необходимите запаси от инертни материали за обработка на пътната настилка и пешеходните участъци. Извършен е оглед на състоянието на пътната инфраструктура, като на места продължават да се реализират текущи ремонти. Социалните, лечебните и учебните заведения, детски градини и ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.
Актуализиран е съставът са щабовете за действие при аварийни ситуации на областно и общинско ниво. Обменената по време на заседанието информация гарантира по-добра координация между всички заинтересовани институции и дружества за работа при усложнена обстановка.

Тържествена сесия на Общински съвет - Дряново по повод празника на града

Заместник-областният управител Андрей Николов бе гост на тържествена сесия на Общински съвет – Дряново по случай празника на града на Кольо Фичето.
В поздравителния адрес от Областния управител Кристина Сидорова, който Николов поднесе на ръководството на дряновската община, се казва: „Празниците са хубав повод да си пожелаем най-нужното за всички нас - здраве, безоблачни дни, просперитет за града и много нови възможности за развитие и добър живот. Пазете в сърцата си миналото, помнете уроците на достойните дряновци и градете своето бъдеще заедно.“
Андрей Николов поздрави отличените на тържествената сесия граждани на Дряново за техните успехи и постижения.
Със званието „Заслужил гражданин на Дряново“ бе удостоена Цанка Съчкова за изключителните ù заслуги и постижения в областта на обществената дейност, науката и културата, утвърдила с дейността си престижа на град Дряново и общината.
С почетното звание „Заслужил гражданин на Дряново“ бе отличен Рачо Острев за заслугите му в обществената дейност, за утвърждаване престижа на град Дряново и общината в България.
С най-високото звание „Почетен гражданин на Дряново“ бе удостоен Иван Колев за изключителните му заслуги в областта на стопанската и обществена дейност, утвърдил с дейността си престижа на община Дряново в страната и чужбина, както и във връзка с неговия 70-годишен юбилей.
Почетна грамота за дългогодишен принос в развитието на образованието бе връчена на г-жа Емилияна Начева – начален учител от Средно училище „Максим Райкович.
Община Дряново е подготвила богата културно-развлекателна програма за жителите и гостите на града през следващите няколко празнични дни.

 

Министърът на младежта и спорта посети Габрово

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева гостува в Габрово по покана на Областния управител Кристина Сидорова. Двете обсъдиха възможности за решаване на проблеми със спортната инфраструктура в областта. Кристина Сидорова запозна ресорния министър и с нeобходимостта от финансиране за изграждането на физкултурни салони в ОУ „Неофит Рилски” и Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в Габрово.
„Не може в 21-ви век в България все още да има училища, които нямат салони. Спортът е важна част не само за здравето на нацията, но и за изграждането на всяка отделна личност“, коментира Лечева.
Министърът на младежта и спорта съобщи, че ще се търсят механизми, по които да бъде финансирана спортната инфраструктура в страната чрез оперативните програми и Плана за възстановяване и устойчивост.