РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изложбата „Тракологията и другите науки“

Заместник областният управител Ивелин Стоянов присъства на откриването на изложбата „Тракологията и другите науки“ – част от честването на 50-годишнината от основаването на Института по тракология към Българската академия на науките. Изложбата е част и от проявите на Априловите дни на културата 2022 в Национална Априловска гимназия. По време на откриването директорът на гимназията Елвира Христова подчерта, че това е комплимент към учениците и училището и допълни: „Имате шанса, честта и призванието да сте ученици в училище, но едновременно с това да сте стопани и част от една културна институция, припозната и избрана от Българската академия на науката да представи днес своята юбилейна експозиция.“

Ръководителят на Центъра по тракология, към Института за балканистика в БАН  доц. Иво Топалилов благодари за домакинството и сподели, че изложбата се представя за първи път извън София и извън сградата на БАН, защото Национална Априловска гимназия е училище с утвърдени традиции, с изключително изявен хуманитарен профил и отлично подготвени кадри, а и има вече добро изградено партньорство повече от 30 години. Изложбата е многообразна и разнородна, каквато е и самата наука тракология, сподели доц. Топалилов, който покани всички габровци и гости на града да отделят време и да я разгледат. Заедно с него да представи изложбата беше и Петя Илиева от БАН, чийто разказ се превърна в истински открит урок за Древна Тракия.

Ивелин Стоянов ще участва в Международна конференция по пътна безопасност “Визия Нула за Балканите”

Заместник областният управител Ивелин Стоянов ще участва в Международна конференция по пътна безопасност “Визия Нула за Балканите”, която се провежда под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев. Събитието се организира от Международната пътна федерация (IRF Global) и Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) - организации, които са изцяло ангажирани да подкрепят усилията за превръщане на ангажиментите на „Визия Нула“ в осезаеми политики и оперативни насоки.  Целта на конференцията, която се провежда не случайно в Международния ден на детето е насърчаване на интегрирането на политиките на „Визия Нула“ и предоставяне на убедителни аргументи за инвестиции в безопасността; съсредоточаване върху рисковите фактори и пътните пропуски, които водят до тежки и фатални наранявания; откриване на възможности за трансгранично сътрудничество по пътните коридори и транзитни трафик. Докато тече пленарната част от събитието е предвидено известен художник да рисува с деца от столични учебни заведения на тема „Пътна безопасност“. Във втория ден от конференцията е предвидено представяне на европейски и световни практики в пътната безопасност, които са доказали своята ефективност, както и иновативни технологии и решения за подобряване на пътната безопасност и намаляване броя на жертвите и пострадалите по пътищата.

Очаква се обръщение към участниците да направят президентът Румен Радев, г-н Гроздан Караджов - заместник министър-председател на Република България и министър на регионалното развитие и благоустройството, акад. Николай Денков- министър на образованието и науката на Република България, г-н Настимир Ананиев- Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народно събрание на Република България

Поканени са над 300 представители, както на отговорните министерства и институции в Република България, така и на всички страни от Балканския полуостров (Гърция, Турция, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина) и посланиците на посочените държави. Ще присъства г-н Матю Болдуин, Заместник-генерален директор „Мобилност и транспорт“ в Европейска комисия, представители на неправителствени организации, доказани одитори по пътна безопасност, експерти, научни работници и специалисти, както и представители на бизнес средите, с предмет на дейност проектиране, пътно строителство, пътна безопасност и строителен надзор.

Събитието ще предостави платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни на регионално, европейско и световно ниво - институции, неправителствен сектор, академични среди и др.

Пълната програма на конференцията може да видите тук

 

http://bbars.bg/storage/pdf/MC%20Sofia%202022/Preliminary%20program%20.pdf?fbclid=IwAR3n-GVgi26LlA3Wq9eMKx2Jo-ypMkK-TQOpd2p9N-kBBooaUtAyo8Oewmw

 

Събитието ще се излъчва на живо в канала на формат „Визия 0“ https://www.youtube.com/channel/UCOWk5fwp3fUE00C7UaOe5rw

Габрово кандидатства за създаване на модерен център в подкрепа на предприятията на социалната и солидарната икономика по проект на МТСП

Във връзка с Плана за възстановяване на Европа Министерство на труда и социалната политика ще реализира няколко проекта, един от които е насочен към развитие на регионалния административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика чрез реформиране на политиката и прилагане на индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарна икономика от висококвалифициран експертен състав.

В тази връзка по проекта се предвижда създаване на мрежа от фокус-точки с териториално покритие в шестте региона на страната, с възможност за създаване на такива и в областните центрове, и изграждането на изричен експертен капацитет за преодоляване дефицитите от специализирани, включително дигитални, умения, знания и капацитет.  – информира областният управител Ралица Манолова.

Манолова поясни още, че в рамките на тази седмица се провеждат поредица от срещи в градове от Северен централен регион, включително и в Габрово. На място експерт от МТСП е разгледал предложени от Областна администрация за целта помещения. Обсъдена е и концепция за развитието на подобен център и до края на седмицата се очаква МТСП да вземе своето решение.