РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Информация за лица завърнали се от рискови за COVID-19 страни Област Габрово към 24.03.2020

Информация за лица завърнали се от рискови за COVID-19 страни за Област Габрово по данни на РЗИ Габрово към 24.03.2020

  • 179 лица под домашна карантина
  • 229 лица с изтекла карантина /здрави/

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКИ И СИГНАЛИ

Общините в област Габрово обявиха активни горещи телефони за заявки на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства. Социалната услугата е в подкрепа на възрастни, самотни и болни хора, които нямат възможност да излизат и близки, които да им помогнат. Това е мярка, която цели да помогне на най-уязвимите в създалата се сложна епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение заради Covid-19.

Телефони, на които могат да се правят заявки

Община Габрово

088 215 15 30 и 066 988 014

Община Трявна

0894 41 42 82

Община Севлиево

0675 33866

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174

Телефони, на които могат да се подават сигнали за неспазване на въведените извънредни противоепидемични мерки

Община Габрово

0700 144 10

Община Трявна

0677 6 24 96 и 0677 6 20 29.

Община Севлиево

0675 396/112.

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174

 

Допълнение към заповед на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира своя заповед, с която нарежда в обектите за бързо хранене и хранителни магазини на територията на бензиностанции ДА НЕ СЕ ДОПУСКА консумацията на място.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf