РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Агенцията за хората с увреждания приема проекти по програма„Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“.

Тази програма цели постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектните дейностите са обособени в три компонента:
КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;
КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.
КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – до 50 000 лв.
По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл.10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, Достъпна среда.
Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – Достъпна среда.
Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:
1. На място, в деловодството на Агенцията за хората с увреждания, не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г. на адрес – гр. София, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и с пощенско клеймо или куриер не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г. на посочения в 4.1 адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;
3. По електронен път не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г., при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Срокът на конкурса за кратко послание се удължава до края на февруари

 

Областна администрация- Габрово удължава до края на месеца срока на конкурса за послание с до седем думи. В надпреварата могат да участват всички жители на областта без възрастови ограничения.

Най-доброто послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, в Роженските поляни, където ще бъде изграден 111-метров пилон, от които ще се спуска българското национално знаме. Той ще е най-високият в Европейския съюз, като ще бъде издигнат на надморска височина от 1430 м. Така трибагреникът ще се вижда от километри разстояние. В основата на пилона, на мраморна плоча с картата на България, ще бъдат гравирани 28 послания от всички административни области в страната. Всяко послание ще бъде изписано на картата на мястото на съответната област, от която идва.

За изграждането на пилона стартира Национална дарителска кампания „България заслужава“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Проектът ще се реализира изцяло с дарения на родолюбиви българи, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Очакваме Вашите послания с до седем думи до 28 февруари 2023 г. на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Предложенията следва да бъдат придружени с информация за автора (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер).

Кратките текстове ще бъдат оценявани от жури в състав : Савина Цонева, директор на Регионалната библиотека "Априлов - Палаузов", Иван Христов, директор на Исторически музей - Дряново и основател на онлайн платформата "Тетрадката", и д-р Богдан Андреев- главен уредник в РИМ- Габрово.

Класираното на първо място послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморната плоча, изобразяваща картата на България, а авторът му ще бъде награден.

Конкурс на тема “Околната среда в моя роден край и нейното опазване“ обявява Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти в област Габрово

Конкурсът е за ученици в V-XII клас от четирите общини на област Габрово, както и от Априлци, Троян, Ловеч, Летница, Сухиндол и Велико Търново. АПГР провежда надпреварата за четвърта поредна година, като в това издание се разширява обхвата му, като се включват населени места от областите Ловеч и Велико Търново.

Организатори на конкурса са Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в област Габрово и представители на неговата Общинска секция в Севлиево.

Мероприятието се провежда в сътрудничество с РУО – Габрово, РУО – Велико Търново и РУО – Ловеч, с любезното домакинство на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, под патронажа на кмета на община Севлиево.

Надпреварата цели да се провокира интерес сред учениците към екологичните проблеми на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от

различни източници като основа за съставянето на художествени, информационни продукти и приложения.

Приемат се разработки в две тематични направления: „Екологични проблеми на природната среда в моя роден край“ и “Екологични проблеми в моето селище“. Допустимите форми на участие са: видеоклип, рисунка и презентация.

Видеоклиповете следва да са журналистическо разследване на тема „Средата, в която живеем – екологични проблеми и възможни решения“, като с материали могат да включат ученици от осми до дванадесети клас.

Основни параметри на видеоклипа:

 • Времетраене – от 3 до 5 минути.
 • Времетраенето на отделните кадри да е съобразено с възможността за оптимално представяне на основните акценти в клипа;
 • Кадрите да съответстват на поднесената чрез звук или текст информация;
 • В началото на видеоклипа трябва да има текст с наименованието на темата,имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
 • Съдържанието на видеоклипа да отговаря на определено тематично направление от конкурса, да е достоверно и атрактивно представено;

 

Обемът на видеоклип с горепосочените параметри обикновено надвишава възможностите за стандартно изпращане към електронна пощенска кутия. Това може да стане чрез интернет базирани услуги за прехвърляне на големи файлове като wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др. Видеоклиповете трябва да бъдат изпратени на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 7 април 2023 г., включително.

Видеоклипът се изпраща в окончателен вид. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани клипове!  Придружаващият текст в писмото при изпращане на видеоклипа трябва да включва следната информация:

 • Трите имена на автора/авторите, населено място, училище и клас;
 • Данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/ КАРТИНА:

Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/ картина. Форматът на рисунката/картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас.

Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване. Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и поканени да изпратят на посочен пощенски адрес оригиналите на

своите произведения с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране.

 

Електронните копия на рисунките/ картините, с които се участва, трябва да  бъдат изпратени на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 7 април 2022 г., включително. Рисунката/ картината се изпраща в окончателен

вид. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани рисунки/ картини!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на рисунката/ картината трябва да включва следната информация:

 • трите имена на автора, населено място, училище и клас;
 • данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;
 • название на обекта, изобразен на рисунката/картината.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Допуска се само индивидуално участие с една мултимедийна презентация на ученици от възрастовата група V–VII клас.

Основни параметри на презентацията:

 • да включва до 20 слайда на power point и обем до 100 MB;
 • единен стил и оформление на слайдовете;
 • Всеки слайд да има заглавие. Текстът на всеки слайд да е разположен на не повече от 6 реда, във всеки ред да има от 4 до 8 думи, а изреченията да са кратки и ясни;
 • Размер на шрифта – 24–30 pt с добре подбран, контрастен на фона, цвят;
 • В първия слайд се изписват темата, имената на участника, неговото населеномясто, училище и клас;
 • Текстът да е грамотно написан, да отговаря на нормите на българския книжовен език;
 • Изображенията да не са повече от 2 на един слайд, да отговарят на текста, за който се отнасят и да са надписани;
 • Да се използват не повече от 3 вградени видеоклипа за цялата презентация, като максимална продължителност за един клип е 10 секунди;
 • Информацията да е проверена, географски обективна и атрактивно представена;
 • Навигацията на презентацията да осигурява автоматично представяне нацялата налична в нея информация в стил Slide Show;

 Ако обемът на презентацията надвишава възможностите за стандартното ѝ изпращане към електронна пощенска кутия, трябва да се използва някоя от достъпните интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи

файлове – wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др. Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 7 април 2023 г., включително.

Презентацията се изпраща в окончателен вид. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани презентации!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:

 • трите имена на автора, населено място, училище и клас;
 • данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес научилището.

             

Допуска се участие само в една от горепосочените форми. Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 28 април 2023 г.

На победителите във всяка от четирите форми за участие в конкурса ще бъдат раздадени като награди ваучери от голяма търговска верига със следните стойности:

I МЯСТО – 200 лв.

II МЯСТО – 150 лв.

III МЯСТО – 100 лв.

Всички ученици, участващи в конкурса, ще получат грамоти за участие. Предвиждат се и допълнителни поощрителни награди за оригинални идеи на ученици, както и за учители, които са ръководили участието на класирани ученици.

Награждаването ще се проведе през месец май в училището домакин ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“.