РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Четирима служители от област Габрово от структурата на МВР с награди

Трима служители от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Габрово  и един от Районно управление  на МВР– Трявна са наградени по повод празника на МВР – 5 юли. Областният управител поздрави отличените като се обърна с думи на благодарност към тях за всеотдайността, с която изпълняват своята мисия и за това че представят достойно област Габрово и честта на служителите от системата на МВР! Поздравителните адреси към пожарникарите бяха предадени от заместник областният управител Кристина Сидорова в присъствието на директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Русинов. От своя страна той подчерта, че има добър и сплотен колектив, което допринася изключително много за качеството на изпълнение на задачите и постигнатите резултати на дирекцията.   

За постигнати трайни резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задачи се награждава от Министъра на вътрешните работи, с Почетен знак III степен главен инспектор Радослав Стефанов. С почетен знак III степен е удостоен и инспектор Росен Бялков от Районно управление на МВР - Трявна. За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи са наградени с писмена похвала от директора на ГДПБЗН - МВР младши експерт Илиян Дончев и младши инспектор Даниел Лолев.

Стилияна Тинчева пред в."100 вести": Активно и последователно се работи за обучението на подрастващите за безопасност на движението по пътищата

- Какви са вашите ресори като заместник областен управител?

Със заповед  на Областния управител  са определени направленията и отговорностите ни като заместник областни управители. Разпределени са така, че всеки от нас да отговаря за ресори, съобразно нашите квалификации и сфери на досегашна дейност.  Моите направления на работа са: транспорт и транспортни схеми; земеделие и гори; околна среда и води; координация и взаимодействие с неправителствения сектор; информационни и комуникационни технологии, като в тази връзка ръководя дейността на: Областна преброителна комисия, Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, Областна транспортна комисия, Областна епизоотична комисия и на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

- Какво се прави в областта за безопасността на движението на подрастващите?

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, през последните  години се е утвърдила като  активен и коректен партньор и водеща институция в  каузата  за безопасността на движението  по пътищата. Доказателство за постигнатите резултати е наградата, която Областна администрация – Габрово печели през 2019 г. – Първо място на Годишните наградите по пътна безопасност, в категория „Инициативи по пътна безопасност от държавни институции и местни администрации“

В продължение на няколко години работата в това направление е изключително активна и последователна – насочена както към деца така и към техните родители. В началото на  м. юни в Габрово  се  проведе за първи път и Национално състезание по безопасност на движението по пътищата. Домакин  беше Регионално управление на образованието – Габрово с подкрепата на Община Габрово и Областна администрация – Габрово, а мястото на провеждане е НУ „Васил Левски“ – Габрово.  16 отбора от страната премериха знания, умения и ловкост в теоретичната и практическа част на състезанието. Тогава още заявих, че продължаваме да работим в  партньорство с  всички институции имащи отношение към безопасността на движението по пътищата: общините от област Габрово, РУО, ОД на МВР, ОПУ, КАТ, Пътна полиция, неправителствени организации и др с основен акцент -  безопасността на децата и учениците на пътя.

Осъществяваме  и координиращи и контролни функции  по решаване на констатирани  проблеми по  състоянието на общинските и областните пътища- неравности, пътна маркировка, видимост, пешеходни пътеки и други, имащи пряко отношение  за безопасността на движението.

- Има идея за създаване на детски площадки в училищата и детските градини за обучение по безопасност на движението, прави ли се нещо?

2021 г. е първата година от реализацията на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата за следващото десетилетие. По Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, се създават условия за изграждане и оборудване на площадки за пътна безопасност в детски градини и училища.Такива на територията на област Габрово вече съществуват в Детска градина „Мечо Пух“ с. Петко Славейково, база с. Душево, община Севлиево. Това е пример затова, че всяка една образователна институция може да се възползва от  предоставената възможност за изграждане на такъв вид площадки и очаквам да  бъдат активни  ръководствата на детските градини и училищата от областта. Така, че всичко зависи от нашата активност.

- В Габрово има значително подобрение на градския транспорт с купуването на 14 нови екоавтобуса, но хората казват, че те минават нарядко. Има ли нужда от нова, по-функционална транспортна схема на града?

Функциите и задълженията на Областна транспортна комисия  са нормативно регламентирани  и са свързани с разглеждане на предложения  и утвърждаване на  промени в маршрутните разписания от областната, междуобластната и републиканската транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.

В тази връзка  изискахме информация от общините за изпълнението на трите транспортни схеми, срокът за получаване на такава все още тече, но към момента се установи, че не се изпълняват маршрутните  разписания по линиите: Севлиево-Варна, Севлиево – София, Севлиево-Свищов, Севлиево-Троян, Пловдив-Севлиево, Севлиево – Левски и Севлиево – Горско Косово. За  Община Дряново са намалени курсове по направление - Дряново - Габрово - Дряново, Дряново - Буря, Дряново – Маноя, а за Община Трявна всички линии се изпълняват чрез спешно възлагане, с разрешение от областния управител от март 2021 г. Причините, посочени от общините са: малък  пътникопоток, липса на кандидати  за изпълнители в обявяваните  обществени поръчки в последните две години. Някой от посочените по-горе линии, попадащи в междуобластни и  републикански транспортни схеми се утвърждават от Министъра на транспорта и Автомобилна администрация, за тях са внесени документи от Областна администрация - Габрово за промяна и се очаква решение от комисията, която се съставя за обсъждане.

Конкретно на вашият въпрос ще кажа, че Транспортната схема на община Габрово е задължение и отговорност на Общински съвет Габрово, общинската администрация Габрово, а изпълнението й на Общински пътнически транспорт ЕООД – Габрово. Областната транспортна комисия няма отношение към общинската транспортна схема. Но като гражданин, който напоследък всеки ден ползва общинския транспорт, няма как да отрека значителното подобрение на услугата, единствено остава понякога кратко закъснение до следващия курс по съответната линия.

- В Габрово няма система за измерване чистотата на въздуха, докато в Севлиево вече създадоха иновативна система за измерване чистотата на въздуха. Дали е възможно и Габрово да направи крачка напред в това отношение?

Да, определено това е тема, която трябва да ни занимава и то по – скоро лично като хора, които трябва да имаме отношение към околната среда, нейната чистота и опазване. Областният управител няма правомощия, свързани конкретно с въпроса ви, но държа да отбележа усилията на всяка община за подобряване качеството на въздуха. Знам че има хора, които работят усилено в това направление. Неотдавна беше представена и идеята на един млад предприемач от Габрово, разработил със сътрудничеството и на Технологичния парк станция за измерване и контрол на въздуха – те са малки, преносими и най – важното ще дават навременна информация на общините. Вярвам, че скоро всяка една от тях ще разполага с подобни метеостанции, които ще допринесат за качеството на живот на хората. И все пак нека не се осланяме само на това, че някой е намерил решение с проблема, а да правим така, че и ние да имаме своя принос в това, защото ако се замислим, не е толкова трудно, нали?

Десет дена преди изборите, областният управител проведе среща с представителите на всички институции, които имат ангажименти по организацията им

Десет дена преди провеждането на изборите за народни представители областният управител Борислав Бончев проведе среща с представители на всички институции, които имат отношение към организацията на изборите – общински администрации, ОД на МВР, РДПБЗН, ТД "Национална сигурност", Информационно обслужване, РИК – Габрово. В срещата се включи и организационно – техническия екип от Областна администрация, както и представител на Регионалната здравна инспекция.  Целта бе да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им.

Областният управител информира накратко участниците в срещата за проведените от него разговори във връзка с изборите с кметовете на общините, директорът на ОД на МВР, представителите на Енерго-ПРО, горските, газорапределителните дружества и ВиК. Основен акцент на всички тези срещи е недопускането на слабости в организацията. Бончев сподели още, че е получил уверение, що се касае до извършване на определени ремонтни или изкопни дейности, които са в близост до електропроводи – да бъдат преустановени в петъчния ден, за да се избегнат рискови ситуации с прекъснато ел.захранване и др. Направен е оглед на залата, където на 11 юли ще се предават изборните книжа, предстои през следващата седмица и РЗИ – Габрово да инспектира мястото. От РЗИ подчертаха, че мерките при провеждането на изборите ще бъдат същите, с оглед опазване здравето на всички, ще се държи отново на редовна дезинфекция, периодично проветряване и спазване на дистанция. Д-р Моровякова апелира още веднъж към всички участници в процеса, които не са се ваксинирали да го направят и подчерта, че в РЗИ – Габрово има достатъчно налични ваксини от всички видове.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани и с машинното гласуване и по – конкретно логистиката по транспортирането на машините. Председателят на РИК – Габрово информира, че за област Габрово има доставени три специализирани устройства, които ще бъдат на разположение на гражданите, които имат желание да се запознаят с начина на гласуване на 11 юли. Машините са с демо версия и ще бъдат разположени във всяка една община по предварителен график. Предстоят да се проведат и обученията на СИК.