РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКИ И СИГНАЛИ

Общините в област Габрово обявиха активни горещи телефони за заявки на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства. Социалната услугата е в подкрепа на възрастни, самотни и болни хора, които нямат възможност да излизат и близки, които да им помогнат. Това е мярка, която цели да помогне на най-уязвимите в създалата се сложна епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение заради Covid-19.

Телефони, на които могат да се правят заявки

Община Габрово

088 215 15 30 и 066 988 014

Община Трявна

0894 41 42 82

Община Севлиево

0675 33866

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174

Телефони, на които могат да се подават сигнали за неспазване на въведените извънредни противоепидемични мерки

Община Габрово

0700 144 10

Община Трявна

0677 6 24 96 и 0677 6 20 29.

Община Севлиево

0675 396/112.

Община Дряново

0676 / 72962, 71172 или 71174

 

Допълнение към заповед на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира своя заповед, с която нарежда в обектите за бързо хранене и хранителни магазини на територията на бензиностанции ДА НЕ СЕ ДОПУСКА консумацията на място.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf

ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово

Въвежда се ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово от 19:00 часа до 06:00 часа за всички малолетни и непълнолетни лица, освен с придружител /родител, настойник, попечител или друго лице, полагащ грижи/. Кметовете на всяка една община ще издадат съответната заповед, съгласно взето Решение на Областния кризисен щаб към РЗИ.
Всички търговски обекти на територията на област Габрово ще получат предписания от РЗИ - Габрово да извършват няколкократна дневна дезинфекция на пазарските колички и кошници.
Отново съгласно Решение на Щаба РЗИ – Габрово ще връчи предписания на всички собственици на фирми, извършващи таксиметрови услуги на пътници, да осигурят на своите шофьори ЛПС – маски и дезинфектанти за ръце, които да бъдат използвани по време на обслужване на пътниците.