РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

16:20 Честита 60-та годишнина на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, един от символите на нашата област в техническото и професионално образование!

Областният управител Кристина Сидорова и заместник-областният управител Андрей Николов присъстваха на тържеството по случай 60 годишнина от създаването на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“. Заедно с ръководството, колектива и учениците от гимназията те поднесоха цветя пред паметника на патрона й. Гости на празника бяха още кметът на Община Севлиево Иван Иванов, заместник-кметът Красимира Йорданова, ректорът на ТУ – Габрово проф. Илия Железаров, представители на севлиевския бизнес. Официалните лица имаха възможност да разгледат залите на открития през м. май STEM център, където учениците и техните учители демонстрираха различни умения и иновативни методи на преподаване. Областният управител благодари на директора Ани Андреева за топлото посрещане и сподели, че е останала впечатлена както от ентусиазма на учениците, така и от нововъведенията в училището.

Историята на днешната гимназия стартира през 1962 г. със създаването на Професионално техническо училище по електротехника и металообработване в Севлиево, което по-късно става Средно училище, след това техникум, а от 2003 г. е професионална гимназия. Както се казва и в поздравителния адрес на Областния управител „на страниците на тази история стоят успехите на множество директори, учители, възпитатели, ученици, свързали своя живот с училището и оставили светъл пример за поколенията. Хора, прозрели, че единствената правилна посока са училището, знанието, образованието и че само просветеният и съзидателен човек гради здрава и просперираща държава“. Кристина Сидорова пожела на учениците на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ много споделени усмивки, вълнения и трепети в любимото училище, достойни житейски перспективи и сбъднати мечти за професионална реализация, а на преподавателите – вдъхновение в мисията им на просветители и радост от успехите на техните възпитаници!

Конференция за еко-политики в ПГТ “Пенчо Семов”

Добри практики за насърчаване на еко-поведение у младите хора споделиха Областният управител Кристина Сидорова и екологът в Областна администрация Христо Башев в рамките на конференцията „Устойчивост и „зелен“ капацитет на младежки организации“, организирана от ПГТ “Пенчо Семов” и Фондация „Институт за културно наследство“. Своя опит при реализацията на местни еко политики представиха и общините Габрово и Трявна. Институциите, сред които РУО - Габрово и Областна администрация Разград, ясно заявиха подкрепа към младите хора за засилване ролята и участието им в инициативи, свързани с рециклирането и опазването на околната среда. Това е вторият проект с екологична насоченост, в който Професионалната гимназия по туризъм се включва.

Приета е Областната аптечна карта на Област Габрово

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово. Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна. Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.
В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки. Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.
Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри. Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека.

Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния. При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66.

Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.