РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Договорът за проектиране и строителство на тунела под Шипка е факт!

Tunel 2022
Областният управител Ралица Манолова присъства на церемонията по подписване на договора за проектиране и строителство на последния участък от обходния път на Габрово и тунел под връх Шипка. “Паметно събитие не само за Габрово, но и за страната ни” - така определи Ралица Манолова подписването на договорите и заяви, че на пръв поглед за много хора това е незначителен акт, но всъщност е началното на реалните действия, за да се случи най-важният за всички ни проект. “Както каза един от изпълнителите и аз се присъединявам към това, изключително важно е да работим заедно, за да се случи всичко. Затова се радвам, че днес тук бяха и народни представители от региона ни и заместник-кметовете на Община Габрово.”- допълни още областният управител.

Събитието се състоя в Агенция „Пътна инфраструктура“ и на него присъстваха представители на дружествата – изпълнители, заместник-министърът на регионалното развитие Диляна Иванова, народните представители от габровски регион Богомил Петков и Даниел Петров, депутати от Комисията по регионално развитие, заместник-кметовете на Община Габрово арх. Николай Меразчиев и инж. Деян Дончев.

Договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор бяха подписани от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев, съответно с ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“ и ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“. Проектирането и строителството ще се изпълнява от ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, в което участват: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД. Стойността е 358 020 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни /8 месеца/ за проектиране и 1280 дни /3,5 години/ за строителство. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД. Техният договор е 6 479 935,20 лв. с ДДС.

Предвижда се изграждането на участък с дължина 10,549 км, от които 7,96 км са ново строителство, а 2,59 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Тунелът под вр. Шипка ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е включен в проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Продължават срещите на областните управители от Северна България, Габрово ще домакинства предстоящата такава през август

Областният управител на Габрово Ралица Манолова подкрепя съвместните усилия на регионалните власти за реализация потенциала на териториите. Тя се включи днес в среща на областни управители от Северна България, която бе домакинствана от областния управител на област Плевен Иван Янчев. Това е поредната работна дискусия за реализиране на съвместни дейности за насърчаване на туризма в България. Областните управители на области Габрово, В. Търново, Разград, Русе, Плевен, Силистра, Шумен и Ловеч обсъдиха постигнатия напредък по инициативата „Централна Северна България - Ела и преживей“ и предложиха нови възможности за развитие на създадената по тяхна инициатива фейсбук страница https://www.facebook.com/ЕЛА-И-ПРЕЖИВЕЙ-102391545802557

Предстои създаването и на профил в Instagram, който също ще популяризира интересни местни инициативи с туристически потенциал. Ще бъде иницииран конкурс за лого на инициативата, както и конкурс за рисунка, свързана с туризма. Набелязани бяха и инициативи с младежки аудитории и инфлуенсъри.

В рамките на срещата бяха обсъдени общи административни проблеми и предстои да бъдат дискутирани предложените от областните управители решения с представители на Министерски съвет.

Домакин на следващата обща среща през август ще бъде Областна администрация – Габрово.

Областният управител участва в дискусия за „Развитието на регионите –предизвикателства и възможности“

Областният управител Ралица Манолова взе участие в проведения в град Плевен регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Събитието бе организирано от Областна администрация - Плевен, в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, областни управители от Северна България, кметове на общини, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

Представители на МРРБ представиха новите възможностите за развитие, очертани от програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027г. и в проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на инфраструктурата, които са основополагащи за развитието на областите в Северна България.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията презентираха теми за транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост. Стана ясно, че  ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 година е близо 407 млн. лева. Сред стратегическите приоритети на програмата са подобряването на условията за навигация по река Дунав, инсталиране на интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката, както и подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация.

Представени бяха основните параметри на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на регионални образователни научноиновационни инфраструктури в сферата на мехатрониката и чистите технологии, транспорта, строителството и регионалното развитие.

 Обсъдена беше ролята на браншовите сдружения за регионалното развитие с участието на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите и на областната организация на НТС - Плевен.