РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИНОВАТИВAЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Областният управител и неговите заместници посетиха събитието „ИНОВАТИВAЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪС SAINT-GOBAIN“, което се организира от фирмата - лидер в устойчивото строителство и Камарата на Строителите в България – Областно представителство в Габрово. В градинката до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ те наблюдаваха демонстрации на различни иновативни системи и решения на Saint-Gobain  и състезание, в което се съревноваваха три отбора от строителните паралелки 10-11 клас на ХII СУ „Отец Паисий“ – Габрово. С иновативни строителни продукти на Saint-Gobain, младежите демонстрираха умения в три задачи -  сглобяване на мебели от специално патентован гипсокартон;  построяване на стена на пасивна къща „мулти комфорт” и нареждане, лепене и фугиране на керамични плочки във формата на герба на Габрово, логото на КСБ. С това Областното представителство на КСБ цели освен представяне на новостите в строителството пред бранша и привличане на интереса на младите хора към сектор „Строителство“ и развитие на професионалните паралелки по строителство в нашия град. Областна администрация приветства инициативата, която по различен и интересен начин провокира младите да разкрият своя потенциал и да го реализират.

Снимки от събитието може да разгледате тук

Кристина Сидорова проведе заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава под председателството на заместник областния управител Кристина Сидорова. В дневния ред бяха включени за обсъждане две теми – „Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за първо тримесечие на 2021 година“ и „Население и демографски процеси в Област Габрово за 2020 година“. Информация в числа по двете точки представи началникът на отдел “Статистически изследвания – Габрово” Георги Цветков. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Прави впечатление още, че в края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Буди недоумение обаче разликата в средномесечното възнаграждение в определени икономически дейности, коментираха участниците по време на заседанието. По отношение на демографските процеси тенденцията през 2020 година за област Габрово продължава да бъде тревожна. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява коефициентът на обща раждаемост за сметка на уваличението на коефициента на обща смъртност; намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите. Една положителна тенденция открои началникът на статистиката в Габрово и тя е свързана с повишаване населението на 19 от 81 критични - обезлюдени села. Така например в Трапесковци населението от 9 се е повишило на 38, в Куманите от 2 на 19, в Туркинча от 31 на 72. Тенденцията е бавна, но е радващо, че все повече млади хора предпочитат да живеят в екологично чисти райони в малки населени места. В хода на дискусията беше направено и прието предложението от РС на КНСБ-Габрово в рамките на следващи заседания, в които се отчита информация по „Наети лица и средна брутна работна заплата“ да се направи статистика и по общини и в доклада за „Население и демографски процеси в област Габрово“ да се включи информация за механичния прираст.

Продължава подготовката за провеждането на предстоящите избори

Областният управител Борислав Бончев заедно с представители на организационно -техническия екип от Областна администрация, ангажиран с подготовката за провеждане на предстоящите избори, направиха оглед на залата, където на 11 юли ще се предават изборните книжа. Мястото отново ще е Спортна зала „Орловец“, която като пространство позволява да се спазят всички противоепидемични мерки, с оглед опазване здравето на участващите в изборния процес. Предстои през следващата седмица областният управител да проведе и работна среща с председателя на РИК – Габрово, представителите на Информационно обслужване, на общините от областта, на ОД на МВР и ПБЗН – Габрово,  на РЗИ – Габрово и ЦСМП – Габрово. Целта е да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им.