РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Няма бедстващи и пострадали хора на територията на област Габрово, обстановката остава усложнена

Няма бедстващи и пострадали хора на територията на област Габрово, обстановката остава усложнена, наличната почистваща техника е на терен. Това информираха членовете на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, проведен тази сутрин при областния управител Невена Петкова. Създадена е добра координация между всички институции, обсъдени са и приоритизирани действията им. От ЕНЕРГО-ПРО уверяват, че въпреки затрудненията и забавянето, се работи по всички направления за отстраняване на аварии. Мобилизирани са всички екипи, затруднена е работата на места поради паднали дървета или счупени клони. По данни към 10 часа, се работи по отстраняване на аварии на 38 населени места и 5 квартала в община Габрово, 11 населени места в община Дряново, 22 населени места в община Севлиево и 40 населени места в община Трявна. Отстранен е най – големият проблем за гр. Плачковци, който вече е с нормално електрозахранване.

Неучебен ден е обявен за учениците от община Севлиево, за селата Добромирка, Душево, Градница, П.Славейков, Крамолин, Ряховците и Шумата ще бъде за периода 06-07.02. В община Дряново и община Трявна учебният процес към момента е нормален. Очаква се утре да е неучебен ден и за учениците в община Габрово.

Затворен остава проходът Шипка, за м. Узана – движението е само с вериги. Затоворени са и три направления за движение в община Севлиево –път III 401 Кормянско – Петко Славейково; път III 403 Кормянско – Малък Вършец – Агатово – Крамолин и път III 3011 Горско Косово – Кормянско – Горско Сливово. Остава ограничението за тежкотоварни МПС над 12 тона за път I-4 София – Варна.

Снежната покривка в областта е от 40 до 80 см, на Узана – 110 см, на Шипка – 110 см.

Областна администрация – Габрово стартира „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF“

Ръководството и служителите на Областна администрация – Габрово се запознаха с проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите". Администрацията е една от тридесет и две такива, сключили споразумение с Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството "Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF)". Процесът по въвеждане стартира в края на 2019 година, когато служители от администрацията преминаха Общото обучение за въвеждане на модела CAF. Следва същинското изпълнение, което започна с обща среща за запознаване в детайли с целите и ползите от CAF.

„Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национална, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.“ обясни Събина Сюлюкчиева, консултант по проекта и главен секретар на Областна администрация – Кърджали. CAF (Обща рамка за оценяване) се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.

Моделът е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.

Най – общо ползите от прилагането на CAF могат да се определят като: изграждане партньорства и доверие; създаване качество за гражданите и потребителите на публичните услуги; подобряване стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение; усилване способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати.

Заседание на Областната епизоотична комисия

Днес се проведе поредното заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с болестта Африканска чума по свинете, ръководено от заместник областния управител Росен Цветков. Освен епизоотичната обстановка в област Габрово бяха обсъдени предстоящи нормативни промени и Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България през 2020 г, който беше приет в началото на годината. Стана ясно, че във връзка с предприетите мерки за овладяване на АЧС се удължава срокът за групов лов на дивя свиня – до 16 февруари. Няма нови регистрирани огнища на АЧС при домашни свине, но положителни проби има при дивите. Текат процедури по съгласуване на терени за загробване на засегнати от болестта животни, по информация на представителите на общинските администрации. Изключително строги стават мерките за биосигурност за стопаните, които искат да отглеждат домашни прасета от типа „заден двор“. Регистрацията за това ще следва стриктни указания в съответствие с предвидените промени на Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания. Към момента следва да се вземат предвид изричните заповеди за забрана на придвижване на свине на територията на областта, както и забраната за отглеждане на домашни прасета в зона 3, в която област Габрово попада. По време на заседанието д-р Васил Петров от ОДБХ акцентира върху приетия от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г., чиято цел е да разпредели дейностите за борба с болестта между различни държавни структури. Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията, както и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции.