РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СРЕЩА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Среща за споделяне на добри практики от работата на екипите за обхват от училища и детски градини в община Севлиево домакинства днес ОУ “Васил Левски”, с.Шумата. Училището е един от успешните примери в областта за прилагане на нови подходи и устойчиво развитие на образованието в малките населени места. На тържество в двора на училището официалните гости - Областният управител Кристина Сидорова, кметът на община Севлиево Иван Иванов, началникът на РУО Георги Маринов и кметът на с. Шумата Байкал Тодоров - прерязаха лентата и откриха новоизрисувания стенопис с лика на училищния патрон Васил Левски. Присъстващите се насладиха на музикални и поетични изпълнения на деца и ученици от ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата и ДГ „Мечо Пух“ – с. Батошево, където активно се използва интереса на подрастващите към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.

По време на работната среща бяха представени добри практики, свързани с приобщаването, интереса на децата към учебния процес и работата с родителите. В последвалата дискусия се включиха и представители на училища от Севлиево, с. Душево, с. Добромирка, с. Градница и с. Петко Славейков. Дадоха се различни примери за реализирани дейности по национални програми и се отбеляза приноса им за подпомагане обхвата на децата и учениците. Като добри практики с най-голям ефект за приобщаването бяха изтъкнати тематични срещи, творчески и кулинарни работилници, посещения в институции, екскурзии и др.

Срещата е инициирана от РУО - Габрово по Национална програма “Заедно за всяко дете” и на нея бяха поканени и членове на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт по време на Областен младежки съвет

Младежи дискутираха темата за здравословното хранене и спорт и различни активности по време на Областен младежки съвет. Инициативата е в рамките на 20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek), която се провежда от 10 до 13 октомври 2022 г. под мотото „Нови предизвикателства за сближаването в Европа“. Една от темите тази година - овластяване на младите хора, привлече вниманието на областния управител Кристина Сидорова и експертите от Областна администрация, които отправиха покана до всички средни училища в региона да изпратят свой представител, който да се включи в Областния съвет по образование, култура и младежки дейности.

След предварителна среща за запознаване с работата на администрацията и областните съвети и комисии, днес младежите проведоха своето първо заседание. Здравословното хранене е тема, която не е избрана случайно, подчертаха по време на съвета неговите нови членове, които подкрепят активния начин на живот, спорта, производството и консумацията на здравословни храни и превръщането на всичко това в един полезен и добър навик. В тази връзка и като част от ежегодната инициатива – Ден на здравословно хранене и спорт, която се провежда в област Габрово, бяха предложени и разгледани четири авторски игри за ученици до 4 клас. Младите хора коментираха възможностите за организация и реализиране на практика на всяка една от тях. Чрез гласуване беше избрана тази, която да предложат на Габровската търговско – промишлена палата – основен организатор на събитието.

Макар и в дневния ред на заседанието да беше включена само една точка, участниците приеха толкова сериозно ролята си, че без да се усетят започнаха да дискутират различни теми, свързани с местната общност, които ги вълнуват – без сценарии и предварителна подготовка. Овластяването на младите хора е начин да бъде чут техният глас от местните и държавни институции, от различни организации в региона, които могат да съдействат за случването на всяка добра идея. Давайки си сметка за това, учениците от областния съвет, който днес проведе своето първо заседание в подобен формат, ще продължат да се събират и да предлагат различни инициативи, които заедно с институциите да търсят реализация, за да бъде тяхното място по-привлекателно и атрактивно за живот.

Партньорство между Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД

Технически университет – Габрово и Хитачи Енерджи България ЕООД обсъдиха конкретни възможности за партньорство. Това се случи в рамките на среща, координирана от областния управител Кристина Сидорова, която преди месец по време на посещението си във фирмата пое ангажимент да съдейства за това. „Вярвам, че това е само началото на едно работещо партньорство. Убедена съм в резултата, защото виждам изключителното желание на страните да работят заедно. Впечатлена съм от общата визия на двете организации и най – вече това, че във фокуса им е развитието на региона ни, за което им благодаря.“ – подчерта Кристина Сидорова, която предложи освен с университета, фирмата да се запознае още и с дуалното обучение в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово, защото счита, че средното и висшето образование трябва да вървят ръка за ръка. Ректорът на Технически университет – Габрово Проф. Илия Железаров подчерта, че партньорството с бизнеса е от изключителна важност, както за студентите, така и за преподавателите. Той приветства усилията за задълбочаване на сътрудничеството с Хитачи и е убеден, че е има голям потенциал.

В рамките на работното посещение управителите на Хитачи Енерджи ЕООД посетиха Технологичния парк на Технически университет – Габрово и се запознаха с лабораториите и модерното оборудване. В рамките на срещата се договориха конкретни стъпки за работа, включващи развитие на съвместни проекти, реализация на съвместно обучение, посещение на студенти в компанията, обмен на доказали се професионалисти и участието им в учебния процес, стажантски програми за студенти, подкрепа на студенти при разработване на дипломни тези и курсови задачи по теми от практиката.