РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

„Държавниците от област Габрово“ – тема на изданието „Дързостта да бъдеш първи“ за 2020 година

Областна администрация – Габрово продължава поредицата „Дързостта да бъдеш първи“ с ново издание за 2020 година. Ако в първото бяха показани всички „първи“ изобретения на габровци, без които и днес не можем; второто – „Габровския Манчестър“ като пример за промишлена мощ, икономическо процъфтяване, стопанска далновидност и предприемчивост; третото - насочваше погледа ни към хората на съзидателния труд – математици, физици, медици, зоолози, геолози, рентгенолози, фармаколози, военни специалисти, инженери, откриватели…четвъртото издание, отдава заслужено внимание на „Държавниците от област Габрово“.

„Работата по настоящия бележник, започна през годината, в която отбелязахме 140 години от свикването на първия български парламент и приемането на първата българска Конституция. Това ни провокира и ние да покажем онези личности, дръзнали да бъдат първи и записали името си в страниците на историята ни. Като продължаваме поредицата „Дързостта да бъдеш първи“ заявяваме, че има с какво да се гордеем и предаваме на поколенията, да помним онова, без което не можем…свобода, независимост, държавност.“ – споделя областният управител Невена Петкова и допълва, че изданието се посвещава на 20 години от създаването на Областна администрация и 60 години - Държавен архив – Габрово. Официалното му представяне се състоя на церемонията „Дързостта да бъдеш първи“, в края на изминалата вече 2019 – та година. Днес, то вече е в ръцете на кметове, министри, партньори на администрацията, за да изпълни основната си функция, а тя е „да представи област Габрово и всичко, което във вековете ни е оставено, за да бъдем тук, за да надграждаме стореното от нашите предци, за да имаме поводи за гордост и заслужено самочувствие!“

В изданието са представени министрите от първото (5 юли 1879 г.) до шестдесет и първото (2 септ. 1944 г.) правителство. Започва с първия министър - председател на България – габровеца Тодор Бурмов, роден на 2 януари 1834 година и продължава с министър-председателя, роден в Дряново - Никола Мушанов и всички министри от областта – шестнадесет на брой, подредени по хронологичен ред на назначаването им. За тях са подготвени кратки енциклопедични справки като са използвани материали и снимки от Държавна агенция „Архиви“; Централен Държавен архив – София; Държавен архив – Габрово; Държавен архив – Кюстендил; Държавен архив – Варна; Исторически музей – Севлиево; Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна; печатни издания.

Заместник областният управител Мария Пенева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)

Заместник областният управител Мария Пенева участва в четиридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

То се проведе в Разград под председателството на областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните и заместник областни управители, представители на Областни администрации и на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.

Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерството на труда и социалната политика представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България – правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.”.

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. беше избран инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишна индикативна програма за дейността на на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за 2020 г.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и в Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., като на мястото на Генчо Генчев – кмет на община Свищов беше избрана д-р Ивелина Гецова – кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов.

В края на заседанието, Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен – председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие  на 2020 г. на представителя на Областна администрация Велико Търново – Цанко Стефанов.

Честит Ден на Съединението

img 3694 2
В днешния ден най-искрено Ви поздравявам с празника, който ни обединява като хора и като народ. И днес ще отбележим тържествено Деня на Съединението, ще благодарим и ще се преклоним пред онези, които направиха възможно това дело да се случи. Но дали само днес трябва да си припомняме смисълът на този ден? Не е ли време всеки да се вгледа в себе си и да помисли за пътя, който следва – дали това е пътят на обединението или на разединението? И нека не забравяме, че това, което посяваме в мислите и делата си днес, ще даде плод в бъдеще - за нашите деца! Ако искаме обществото ни да е сплотено, нека първо направим така, че с действията си ние да обединяваме.

Живеем във време, когато негативното като информация е навсякъде около нас, когато отрицанието е по-силно от похвалата и когато разделението е по-лесно от обединението. Нека днес, когато сърцата ни се изпълнени с възторг и гордост да помислим и да намерим причина да бъдем малко по-единни с хората до нас и около нас.

Нека благодарим на онези, които показаха, че българския дух е несломим и имаха смелостта да пожелаят за всички нас обединението на България. Нека сме единни в мислите си, и в делата си!

Честит празник !

Николай Сираков

Областен управител на област Габрово