РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА В и К СЕКТОРА – ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Областният управител Ралица Манолова взе участие в проведената в град Шумен работна среща на областните управители на областите Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич, Силистра и Варна за обсъждане на актуални проблеми в дейността на областните администрации.
Форумът е израз на новия подход за активен диалог и сътрудничество между областните управители и търсене на общи решения по важни казуси.
Обсъдени бяха въпроси, свързани с управлението на държавната собственост, почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, контрола на техническото състояние на язовирите – държавна собственост, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, подобряване комуникацията с териториалните структури на централната изпълнителна власт и вътрешно организационни теми в работата на областните администрации.
Важен акцент от дискусията беше идентифицираната необходимост от цялостна стратегия и общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност, вкл. и Плана за възстановяване и развитие. За целта трябва да се осигури финансиране и да се организира в спешен порядък извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради – държавна собственост под управление на областните управители.
По отношение на сградите – паметници на културата под управление на областните управители като възможност за финансиране на реставрационни дейности бяха обсъдени мерките, които предлагат Програмата за реставрация и консервация на Министерството на културата и др. подобни програми.
Всички участници в срещата изразиха готовност за общи инициативи в сферата на културата и туризма и за общи проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество.
Форумът завърши с дискусия относно актуални проблеми във В и К сектора, като в нея се включиха Владимир Барзов – съветник на Премиера на Република България, доц. д-р инж. Галя Бърдарска – експерт по интегрирано управление на водните ресурси и експерти хидроинженери. Предложени бяха идеи за подобряване управлението на водните ресурси и законодателни иницативи преди престоящото приемане на промени в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
За всеки от обсъдените проблеми беше формулирано предложение за решение, като те ще бъдат обединени в протокол от срещата, който ще бъде изпратен до компетентните институции.

Тече преброяване на автомобилите, за да се докаже необходимостта от изграждане на трета лента за ляв завой в района на с. Враниловци

В рамките на редицата срещи и дискусии, относно необходимостта за промяна на кръстовището за с. Враниловци, предизвикани от областния управител Ралица Манолова с отговорните институции, стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ има волята за стартиране на процедура за проектиране и изграждане на трета лента за ляво завиване на главен път II – 44 Габрово –Севлиево в района на с. Враниловци. За да се случи това следва да се извърши преброяване на автомобилното движение по главното и второстепенното направление във всички посоки. Целта е доказването на интензивния трафик и реалната необходимост от изграждане на тази лента. Община Габрово се ангажира с този процес като преброяването се извършва на три пункта, а данните от него се вписват във формуляр за преброяване на движението по пътищата, съгласно ЗДП и разработен от АПИ. В една от поредните комисии за преброяване, която работи и днес се присъединиха и представители на Областната администрация. Усилията на всички са насочени към адекватно и устойчиво решаване на проблема. До момента това разбиране заявяват всички институции. Очакваният протокол с обобщение на данните от преброяването от Община Габрово ще е ключовият момент, който ще определи как ще продължи процеса.

Областният управител към участниците в първата Академия за предприемачи в Габрово: “От сърце пожелавам да постигнете своето израстване и нека бизнесът ви да е успешен и да тук - в Габрово!”

Бизнес академия за стартиращи предприемачи – BASE посрещна първите си участници в  Габрово. BASE ще даде възможност на предприемачите да преминат безплатно обучение и да се срещнат с мениджъри, създали успешни бизнес проекти в България. Решаването на казуси от практиката, работата в екип и създаването на виртуални бизнес компании също е част от програмата, която ще се изпълнява в продължение на 13 седмици. Участниците ще могат да разработят проект на своята идея или бизнес, който ще представят в края на своето обучение. Най - добрият бизнес план според компетентно жури ще получи и награда.

В своето официално обръщение към участниците в Академията областният управител Ралица Манолова каза: „Благодаря на всички Вас, които се осмелихте да се включите в това предизвикателство. Благодаря на всички, които направиха възможно това се случи – Община Габрово, екипа на Областна администрация, Обществен дарителски фонд - Габрово и разбира се Съвета на жените в бизнеса в България и Фондация „Америка за България“. Това събитие за мен е изключително важно, защото всеки от нас учи всеки ден и това ни дава възможност да продължаваме да се развиваме. Всяка крачка напред е тази, която ни води към онова бъдеще, което всички ние желаем. И колкото повече се обединяваме в желанията си да постигнем промяната, която е добра за всички – толкова повече резултатите, които виждаме ще са наистина тези , които искаме. Затова Ви благодаря, че сте смели в това да искате да научите нещо ново, да направите първата или пък поредната крачка в развиването на своя бизнес. Психолозите са казали, че минаваме през няколко етапа, в които изграждаме своята личност и ако първият етап е свързан със себепознанието, то вторият – е свързан със сравнението. За мен едно от най – важните неща в този курс е възможността да се срещаме с успели хора – тези срещи са едни от най – ценните, защото ни дават възможност да говорим, да обменяме идеи, опит, да сравняваме и изследваме. Следващият етап е на промяната, след която се стига до израстването. От сърце пожелавам да се постигне това израстване и нека бизнесът Ви да е успешен и да е тук – в Габрово!“

Заместник – кметът на Община Габрово Невена Минева също приветства гостите и участниците и подчерта, че „с помощта на тази бизнес академия за пореден път ще покажем, че в Габрово има много креативни хора.“ Към партньорите тя изрази благодарност, че дават възможност на младите хора да се развиват, реализират и да остават в Габрово.

По време на официалното откриване в Габрово присъстваха и областните управители на Русе, Велико Търново, Разград, Силистра и Плевен. Специално поздравление към присъстващите отправи и Надя Захариева – програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии“ във Фондация „Америка за България“ и лектор в програмата.

Обучението започна с лекция на тема „Предприемачество. Какво е това?“, водена от Лидия Шулева – бивш вицепремиер на България и министър на труда и социалната политика, бивш министър на икономиката, собственик на консултантската агенция „Бизнес интелект“ и член на УС на СЖББ.  

Академията се реализира по проект на Фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Партньори са Областна администрация – Габрово, Община Габрово и местната Фондация „Обществен дарителски фонд“.