РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Куклен театър за безопасността на движение по пътищата

Невероятни емоции подариха актьорите от Държавен куклен театър Габрово на първокласниците и второкласниците от НУ „Васил Левски“ с интерактивното представление „Приключение в парка“, посветено на безопасното движение на пътя. Инициативата е на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Над един час децата се забавляваха с куклената героиня Роси, кучето Белчо, полицая и престъпника, от които научиха много за пътните знаци и безопасността. След представлението актьорите и Мис Полиция задаваха въпроси за правила за движение, а най-досетливите ученици получиха награди. Официални гости на инициативата бяха Заместник-областният управител Андрей Николов, полицейски инспектор Христофор Божинов от сектор ,,Пътна полиция" в ОД на МВР-Габрово и Мариета Въткова – старши експерт в Регионално управление на образованието. Андрей Николов се обърна към децата с думите: „Отивайки всеки ден на училище, вие пресичате много пешеходни пътеки, подминавате различни пътни знаци, спирате на светофари, вървите по тротоари, изчаквате да спре автомобил, за да преминете, закопчавате си колана в колата и седите в специално детско столче на задната седалка. Всичко това е свързано с пътната безопасност и правилата, които трябва да спазваме, за да се придвижваме живи и здрави. Важно е да знаем, че тези правила важат независимо дали вървим пеш, возим се в превозно средство или пък го караме. Правилата са правила за всички – за вас децата, за нас възрастните, дори и за полицаите. Правилата са, за да ги спазваме и да опазваме живота и здравето си“.

Щабна тренировка на Областния щаб за защита при брдствия и аварии

Щабна тренировка във връзка с реализацията на Областния план за защита при бедствия и аварии в частта „План за действие при ядрена или радиационна авария“ се проведе днес в Областна администрация – Габрово. Тя се организира в изпълнение на писмо на министъра на вътрешните работи. Областният щаб за защита при бедствия и аварии, председателстван от областния управител инж. Кристина Сидорова, обсъди ситуации и „проигра” сценарии, свързани със защитата на населението при евентуален случай на радиоактивно замърсяване. Щабната тренировка целеше повишаване капацитета и готовността за действие на основните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за адекватна и своевременна реакция при трансгранично радиоактивно замърсяване вследствие на ядрена авария.

Занятието започна в 10.00 часа сутринта с оповестяване чрез системата за ранно предупреждение, след което членовете на Областния щаб се събраха в заседателната зала на Областна администрация. Специален акцент бе поставен върху медицинските норми и здравното осигуряване на населението със средства за йодна профилактика в случай на радиационна авария. Във връзка с това общините представиха информация относно готовността при необходимост да раздават таблетки калиев йодид на населението в определени от тях пунктове.

В края на щабната тренировка областният управител инж. Кристина Сидорова обобщи, че е постигната добра координация между общинските администрации, Единната спасителна система, екипите на РЗИ, РУО, БАБХ, ВиК, ЦСМП, ОД на МВР и РДПБЗН. В заключение тя каза: “По време на днешната тренировка бяха обсъдени голяма част от мерките в плана за защита при ядрена и радиационна авария, включително профилактиката с йодни таблетки и смятам, че в дискусията и проиграването на ситуацията успяхме да откроим пропуски, които своевременно да бъдат отстранени”.

Областният управител даде старт на ученическа лидерска академия в Дряново

Областният управител Кристина Сидорова откри деветата Лидерска академия за активни ученици, организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. През следващите три дни над 100 момичета и момчета от Северна България - представители на ученически парламенти и учениците наставници - на възраст между 14 и 19 години ще имат възможността да се опознаят и забавляват, получавайки нови знания за ученическото самоуправление, гражданско участие и толерантността. Кристина Сидорова се обърна към участниците с думите: „В качеството ви на представители на ученическите парламенти, вие вече сте лидери. Убедена съм, че по време на тази академия ще изградите нови умения, ще станете още по-уверени и връщайки се в своите училища ще мотивирате останалите да продължават да се развиват, да бъдат активни и да знаят, че мечтите се постигат, ако непрекъснато се трудиш и напредваш в учението“.

Тъй като Академията се провежда в Дряново, от името на домакините приветствие поднесе заместник-кметът на общината Николай Карагьозов.

В програмата на интеркултурната академия са включени теми като “Език на омразата”, “Ранни бракове”, “Планиране на кампании и доброволчество”, “Екипност и лидерство”, “Ученически парламент и местна власт. Що е ученик наставник?”, „Вечер на талантите“ и др.

В утрешния ден е предвидена симулация на парламентарен контрол, в която Областният управител ще вземе участие, заедно с Красимир Вълчев – председател на Комисията по образованието и науката в НС, депутати, представители на РУО-Габрово и местните власти.