РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Зам.-министърът на земеделието Стефан Буржев се срещна със земеделски производители от региона

Младши експертът Христо Башев взе участие в работна среща със заместник – министъра на земеделието Стефан Буржев, неговия екип и земеделски стопани от региона, инициирана от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово Даниел Бурмов. Целта е скъсяване на дистанцията между Министерство на земеделието /вкл. неговите структури/ и земеделските стопани.

 На срещата са поставени актуалните теми, които вълнуват земеделските стопани в областта, относно ползването на земеделските земи, изкупните цени на продукцията, както и подпомагането им чрез различните финансови мерки. От екипа на заместник министъра изясниха важните теми, свързани с ПРСР за периода 2023-2027 г. В открит разговор се откроиха възможностите, които биха имали земеделските производители, ако намерят варианти за сдружаване за отстояване на техните искания, свързани с изкупуването на продукцията им, ползването на пасища и земи под аренда и др. Екипът на зам.-министъра, който включваше Дора Ненова - Директор Дирекция „Държавни помощи и регулация“; Аделина Стоянова - Директор Дирекция „Директни плащания“; Главния секретар на ЦУ на ДФЗ Ивайло Арбов и съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев отговаряха на въпросите на земеделските стопани, както и приеха техните предложения и мнения свързани с подпомагането на дейността им в различните браншове на земеделието. – информира Христо Башев.

Експерти от Областна администрация участваха в дискусия на тема „Асоциациите по ВиК -предизвикателства и решения“

Експерти от Областна администрация - Габрово и главният секретар на Асоциацията по ВиК – Габрово участваха в дискусионна среща на тема „Асоциациите по ВиК -предизвикателства и решения“, с която се поставя началото на поредица срещи, насочени към качествена, достъпна и непрекъсната ВиК услуга. Срещата е организирана по инициатива на областните управители на Шумен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Варна и Силистра със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова приветства участниците в срещата, че се обединяват около общи проблеми и заедно търсят начини за решаването им. Тя отбеляза, че отрасъл ВиК е един от най-тежките, но изключително важен, както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места. Експерти от МРРБ и служители от Асоциациите по ВиК представиха проблемите на национално и местно ниво.

Обсъдени бяха предизвикателствата във ВиК сектора в страната и свързаните с тях законодателни промени, ролята на Асоциациите по ВиК във водния сектор, остарялата инфраструктура, загубите по водопреносната мрежа, качеството на услугата и неотложната нужда от инвестиции.

Като резултат от срещата ще се създаде работна група, включваща представители от участниците в дискусията, които ще имат задачата да прегледат законодателството и след три месеца да имат конкретни предложения за промени или решения на поставените въпроси от срещата . 

Съветникът на премиера инж. Барзов с категорична подкрепа за изграждането на ПСПВ на Трявна

Съветникът на министър-председателят инж. Владимир Барзов, секретарят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Людмил Върбанов, заместник областният управител Ивелин Стоянов и ръководството на Община Трявна направиха обход по всички обекти, които са общинска инфраструктура и са засегнати от поройните дъждове в неделя. Заснети са обектите, коментирани са трайни решения за отстраняване на щетите. Обсъден е механизмът за кандидатстване пред междуведомствената комисия.
Описаните щети са в две направления като спешни и неотложни и последващи, с цел превенция от бъдещи подобни ситуации. Предстои придвижването на съответната документация, за да бъдат получени необходимите средства за възстановяване на щетите.
След огледите инж. Барзов се срещна и с областния управител Ралица Манолова във връзка с направените констатации от обходите. Съветникът на премиера ще вземе повод от посещението си в Трявна и огледите на обектите и ще предложи промяна, която да касае начина на одобрение на инфраструктурни проекти на общините, за да може да се гарантира качествено проектиране, защото се виждат пропуски и то най – вече, когато се случи извънредна ситуация. Пред областния управител инж. Барзов заяви и категорична подкрепа за изграждане на пречиствателна станция за питейни води за Трявна, която е изключително необходима за един град, чиято икономическа дейност се свързва най – вече със сектор туризъм.
Снимки: Юлияна Цанева