РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

72 безработни лица започват работа по Регионалната програма за заетост на област Габрово

Стартира изпълнението на Регионалната програма за заетост на област Габрово. Чрез нея се цели осигуряване на трудови доходи на безработни лица и подобряване жизнената среда и привлекателността на 111 населени места в четирите общини от област Габрово. Общо 72 безработни лица ще започнат работа по Програмата в региона ни. В Националния план за действие по заетостта през 2022 г. за област Габрово са разпределени 395 579 лв.

С тези средства се осигурява временна заетост в рамките на до шест месеца чрез разкриване на работни места в общественополезни дейности - поддържане и почистване на тротоари, канавки, бордюри и алеи от затревяване, отпадъци и наноси; благоустрояване и текущо поддържане на терени за обществено ползване; почистване на прилежащите алеи, улици и тротоари от сняг; ръчно почистване на дерета; ръчно почистване, снегопочистване и опесъчаване на гробищни паркове и др.

Извършваните дейности от наетите безработни лица по Регионалната програма за заетост ще бъдат по утвърден график и ще са съобразени с природо-климатичните условия за работа.

Обявени са две свободни работни позиции в Областна администрация - Габрово

Областна администрация – Габрово обяви конкурс за две свободни работни места - за длъжността Младши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" и за длъжността Юрисконсулт в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Работата в специализираната администрация дава възможност за участие в разработването на проекти, становища и предложения за решения по прилагането на нормативните актове в областта на  младежките дейности, спорта и туризма.

Обявената свободна длъжност в общата администрация се свързва с изготвяне правни становища и извършване юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейностите в областната администрация. Осъществяване процесуално представителство. Осигуряване упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта. Длъжностите дават възможност за личностно и кариерно развитие и работата в сплотен екип.

Пълната информация за обявите е публикувана на интернет страницата на администрацията https://www.gb.government.bg/index.php/2014-11-04-15-02-00/targove-obyavi-konkursi в меню "Администрация", подменю "Търгове/Обяви/Конкурси".

Документите и за двата конкурса се приемат до 17.00 часа на 24.06.2022 г. /включително/ на адрес: Областна администрация – Габрово, пл.”Възраждане” № 5 в Центъра за административно обслужване ет. 1

Премиерът изпраща съветник Барзов в Трявна във връзка с щетите от проливните дъждове

“Не е нормално при всеки по-обилен дъжд да се получава подобна ситуация и да се наводняват къщите на хората” -заяви министър - председателят Кирил Петков, който днес посети Трявна и се запозна на място с последиците от огромното количество дъжд, което се изсипа в неделя. Той беше придружаван от кмета на Община Трявна Силвия Кръстева, областния управител Ралица Манолова и нейния заместник Ивелин Стоянов, народния представител Богомил Петков, представители на общинската администрация. След огледа на най-засегнатите в града места, премиерът подчерта, че Общината е реагирала изключително навременно и е свършила много работа, но подчерта, че поддръжката на речните корита е проблем, който е от години и Правителство след Правителство не се решава.  Едно заварено положение с проблемна сфера, както много други, в което трябва да се предприемат конкретни действия - категоричен е Петков. Министър-председателят пое ангажимент, че още тази седмица ще изпрати неговия съветник инж. Барзов, който заедно с кмета и областния управител да направят обстоен преглед на доклада с описаните щети. По време на посещението в Трявна областният управител постави пред премиера още няколко спешни въпроса, свързани с ВиК сектора, които касаят изграждане на пречиствателна станция за питейни води за общината, както и подпорна стена, за която имат одобрен проект. Предстои тези въпроси да се обсъдят детайлно и да се търси решение.