РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Допълнение към заповед на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира своя заповед, с която нарежда в обектите за бързо хранене и хранителни магазини на територията на бензиностанции ДА НЕ СЕ ДОПУСКА консумацията на място.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf

ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово

Въвежда се ВЕЧЕРЕН ЧАС на територията на област Габрово от 19:00 часа до 06:00 часа за всички малолетни и непълнолетни лица, освен с придружител /родител, настойник, попечител или друго лице, полагащ грижи/. Кметовете на всяка една община ще издадат съответната заповед, съгласно взето Решение на Областния кризисен щаб към РЗИ.
Всички търговски обекти на територията на област Габрово ще получат предписания от РЗИ - Габрово да извършват няколкократна дневна дезинфекция на пазарските колички и кошници.
Отново съгласно Решение на Щаба РЗИ – Габрово ще връчи предписания на всички собственици на фирми, извършващи таксиметрови услуги на пътници, да осигурят на своите шофьори ЛПС – маски и дезинфектанти за ръце, които да бъдат използвани по време на обслужване на пътниците.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Основното:

‼️Забранява се на лицата до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки всеки ден в периода от 8.30 часа до 10.30 часа.

‼️Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и на закрити обществени места.

‼️МВР да организира контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През КПП ще се пропуска преминаването на лица в случай на неотложно пътуване, обусловено от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, завръщане на собствения настоящ адрес, дом или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност.

С текста на заповедта можете да се запознаете на следния линк https://www.mh.government.bg/…/fil…/2020/03/20/rd-01-143.pdf

zavrashtanetoSMARTistorii