РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА

Дата на раждане: 14.11.1980 г.

Семейно положение: омъжена, с едно дете

Образование

 

2016 г. - 2017 г. Магистър по „Публична администрация“

Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”

2012 г. - 2016 г. Бакалавър по „Стопанско управление“

Технически университет - гр.Габрово

1986 г. - 1995 г. Средно образование

СОУ ''П.Р.Славейков''

Професионален опит

 

Със Заповед на Министър-председателя е назначена за заместник областен управител на област Габрово

2015 г. - 2017 г. заместник-кмет в Община Трявна

2008 г. - 2015 г. сътрудник-продажби ''Минима МН'' ООД / Трявна

2003 г. - 2008 г. сътрудник – продажби СД ''Минима – Недялков и Пенев и сие'' / Трявна

2000 г. - 2001 г. Оператор конфекция ''Лотос'' АД / Трявна