РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Максимова Сидорова 

Дата на раждане: 24.04.1981 г.    

    

Образование

 

2004 – 2006 г. Технически университет – Габрово

Стопанско управление – Управление на човешките ресурси

Магистър

 

1999 – 2004 г. Технически университет – София

Комуникационна техника и технологии

Бакалавър

 

1994 – 1999 г. ГЧЕ „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч

 

Професионален опит

 

От 28.05.2021 г. със Заповед КВ-462 на Министър - председателя е назначена за Заместник Областен управител на област Габрово

 

06.2017 – 03.2021 г. 44 – то Народно събрание на Република България

Зам. председател на ПК „Борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика”

Член на ПК „Контрол на приходните агенции и борба със сивата икономика”

Народен представител

 

06.2013 – 05.2017 г. Общински съвет – Габрово

Член на ПК „Младежки дейности и спорт” ; Член на ПК „Образование, култура и вероизповедания”

Общински съветник

 

07.2006 – 04.2009 г. „Централ газ” АД

Технически сътрудник