РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР
на военните паметници в област Габрово

sait RVP

Община Габрово

1. Паметна плоча на загиналите за Родината – Габрово, кв. Бичкиня.
2. Паметник на загиналите през войните от 1912 – 1918 г. – с. Боженци.
3. Паметник на загиналите за Родината – Габрово.
4. Паметник на загиналите за Родината – с. Гъбене.
5. Паметник на загиналите за Родината – с. Здравковец.
6. Паметник на загиналите за Родината – с. Поповци.
7. Паметна плоча на загиналите за Родината – с. Стоевци.
8. Паметни плочи на загиналите за Родината – Габрово, кв. х. Цонев мост.
9. Паметник на 5-та опълченска дружина с командир Павел Н. Попов – Габрово, вр. Шипка.
10. Паметник на загиналите за Родината – с. Шумели.
11. Паметна плоча на загиналите за Родината – с. Яворец.
12. Паметна плоча на загиналите за Родината – с. Съботковци.
13. Паметник на загиналите за България във войните 1912-1918 г. – с. Трънито.

Община Дряново


1. Паметник на падналите за защита на Отечеството – с. Ганчовец.
2. Паметник на загиналите във Втората световна война – с. Гостилица.
3. Паметник на падналите през войните 1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945 г.  дряновци – Дряново, до общината.
4. Морена в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война – Дряново, кв. Априлци.
5. Паметна плоча на загинали в Руско-турската освободителна война – Дряново.
6. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Зая.
7. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Пърша.
8. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. и 1944 – 1945 г. – с. Радовци.
9. Паметник на загиналите във войните за Отечеството – с. Скалско.
10. Паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Славейково.  
11. Паметни плочи на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Соколово.
12. Паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1918 г. и 1944 – 1945 г. – с. Ц. ливада.

Община Севлиево


1. Паметник на загиналите във войните – с. Агатово.
2. Паметник на загиналите във войните – с. Батошево.
3. Паметник на загиналите във войните – с. Бериево.
4. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Богатово.
5. Паметник на загиналите във войните – с. Буря.
6. Паметник на загиналите във войните – с. Горна Росица.
7. Паметник на загиналите във войните – с. Градница.
8. Паметник на загиналите във войните – с. Дамяново.
9. Паметник на загиналите във войните – с. Дебелцово.
10. Паметник на загиналите във войните – с. Душево.
11. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Идилево.
12. Паметни плочи на загиналите във войните – с. Кормянско.
13. Паметник на загиналите във войните – с. Крамолин.
14. Паметник на загиналите във войните – с. Крушево.
15. Паметник на загиналите във войните – с. Кръвеник.
16. Паметник на загиналите във войните – с. Ловнидол.
17. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Малък Вършец.
18. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Младен.
19. Паметник и паметна плоча на загиналите във войните – с. Млечево.
20. Паметник на загиналите във войните – с. Петко Славейково.
21. Паметник на загиналите във войните – с. Ряховците.
22. Паметник на загиналите във Втората световна война – Севлиево.
23. Паметник на загиналите във войните – с. Сенник.
24. Паметник на загиналите във войните – с. Стоките.
25. Паметник на загиналите във войните – с. Столът.
26. Паметник на загиналите във войните – с. Търхово.
27. Паметник на загиналите във войните – с. Хирево.

Община Трявна

1. Паметна плоча на загиналите за Родината – с. Белица.
2. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Бърдени.
3. Паметна плоча на загиналите в Първата световна война – с. Велчовци
4. Паметник на загиналите в Балканската война – с. Долни Томчевци.
5. Паметник на загиналите за Родината – с. Енчевци.
6. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Кисийците.
7. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Малки станчевци.
8. Паметник на загиналите за Родината – с. Нейковци.
9. Паметник на загиналите за Родината – гр. Плачковци.
10. Паметник на загиналите в Първата световна война – с. Рашевите.
11. Паметни плочи на загиналите във войните – с. Станчев хан.
12. Паметник на загиналите в Балканските войни – с. Станчев хан.
13. Войнишки паметник – Трявна.
14. Паметник на загиналите във войните – с. Фъревци.
15. Паметна плоча на загиналите опълченци – с. Фъревци.
16. Паметна плоча на загиналите във войните – с. Черновръх.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ
«ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ»:
      
                  /п/
Областен управител на област Габрово  


СЕКРЕТАР НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ
«ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ»:

                  /п/
Валентин Станков
Гл. експерт УК и ОМП в дирекция АПОФУС