РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Костадинов настоява пред АПИ да предприемат спешни действия

Костадинов настоява пред АПИ да предприемат спешни действия

Областният управител Мариян Костадинов изпрати мотивирано писмо до Агенция „Пътна инфраструктура”, с което настоява за спешни действия по привеждането на пътищата от Републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на област Габрово участъци, в съответствие с изискванията за безопасно движение и осигуряване на нормално пътуване по път, за ползването на който се изисква заплащането на винетна такса.

Предвид очакваните зимни климатични условия и с цел предотвратяване на неприятни  ситуации, искането на Костадинов е  да се предприемат в най-кратък срок действия за възстановяване и подновяване на хоризонталната пътна маркировка на участъците:

1.Път III-552 „Граница Велико Търново – Белица - Трявна – Жълтеж – Габрово” -  в участъка Трявна – Габрово. Участъкът осигурява транспортна връзка между областния център Габрово и общинския център Трявна. Трафикът е интензивен ежедневно, както от хора, пътуващи до работните си места, така и от туристи, посещаващи град Трявна и околностите му. Трасето е без всякаква хоризонтална маркировка. Необходимо е да се положат светлоотразителни крайни линии и осова линия.

2. Път I-5/Е-85 „Граница Велико Търново – Дряново – Габрово – вр. Шипка – граница Стара Загора” – участъкът Габрово – вр. Шипка. Положената хоризонтална маркировка (осова линия) през месец август 2010 г. не е светлоотразителна и не са маркирани крайните линии.

„Във връзка с гореизложеното и предвид това, че много от елементите - габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации не отговарят на европейските стандарти за сигурност, комфорт на пътуването и безопасност на движението, а така също и влошените атмосферни условия през зимния сезон, които силно затрудняват ориентацията на водачите на МПС и правят движението на автомобили по тези пътища крайно опасно, с възможни рискове от възникване на пътнотранспортни произшествия очаквам от Вас да предприемете спешни действия по привеждането на посочените участъци в съответствие с изискванията за безопасно движение” – се казва още в искането.