РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изготвяне на междинната оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фок

Изготвянето  на междинната  оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фокус групи

Днес в Областна администрация се проведоха три фокус групи на областно ниво във връзка с изпълнение на договор за „Изготвяне на междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово” в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. Фирмата изпълнител, с която Областната администрация подписа договор през декември миналата година е „Проксима Консулт” ЕООД.

Фокус групите бяха в направленията: техническа инфраструктура и екология; икономическо развитие; социални дейности, здравеопазване, образование, спорт и култура.

По време на срещите беше обсъдено изпълнението на областната стратегия за развитие и реализираните проекти по общини.за периода 2005 - 2010 г. Изведени бяха и препоръки за цели на стратегията за следващия планов период 2014-2020.

В срещите участваха представители от общинските администрации, социално-икономически партньори и неправителствени организации.