РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

За ратификация е предложено споразумението за създаване в София на Регионален център за опазване на

 

За ратификация е предложено споразумението за създаване в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в ЮИЕ под егидата на ЮНЕСКО

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между правителството на Република България и Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.

Основната мисия на Центъра е да популяризира идеите и принципите и да работи за практическото приложение на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, както и да осъществява успешно програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа.

Държавата ни разполага както с изключително богатство от съхранени през вековете жизнени елементи на нематериалното културно наследство, така и с научен потенциал за тяхното документиране, съхранение, изучаване и популяризиране на съвременно равнище.