РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото управление

ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото управление

Финансовите министри от Европейския съюз ще заседават на 15 февруари в Брюксел по законодателни предложения на Европейската комисия за засилване на икономическото управление. Днес правителството одобри българската позиция за Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). На срещата ще бъдат обсъдени също въпроси, свързани с прилагането на Пакта за стабилност и растеж, както и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 24 и 25 март т. г.

България ще подкрепи предприетите от Финландия, Дания и Кипър действия и ще приветства планираните мерки за привеждането на прекомерните бюджетни дефицити до определените от Съвета стойности в рамките на поставените срокове. Страната ни отново ще заяви решимостта си да намали бюджетния дефицит през 2011 г. под референтната стойност от 3% от БВП. По отношение политиката по разходите, българското правителство ще продължи фискалната консолидация и засилването на контрола върху разходите. България ще изрази волята си за продължаване на ключовите структурни реформи в пенсионната система, в здравеопазването, в сферата на образованието, както и в публичната администрация за подобряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Правителството днес се запозна и с доклад на министъра на финансите за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 18 януари в Брюксел. На него беше представена работната програма на Съвета в рамките на унгарското председателство. Като основен приоритет в нея е изведено икономическото управление.

Финансовите министри на държавите-членки проведоха първоначален дебат по годишното изследване за растежа, с което стартира Европейският семестър – част от реформата на икономическото управление в ЕС. Обсъден беше докладът на Комитета за икономическа политика относно проектите на национални програми за реформи, както и последващите действия за укрепване на икономическото управление на ЕС и създаването на нов механизъм за гарантиране стабилността на еврозоната.

Съветът беше информиран от естонския финансов министър за практическите аспекти по въвеждането на единната европейска валута в страната от началото на годината.