РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ПРЕБРОЕНИ ЖИЛИЩА И ЛИЦА КЪМ 22 ФЕВРУАРИ 2011 г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЩИНА

ОБЩО ПР. ЖИЛИЩА

ЖИЛ.

ЕЛЕКТР.

ЖИЛ.

ХАРТ.

ОБЩО ЛИЦА

ЛИЦА ЕЛЕКТР.

ЛИЦА ХАРТ.

% ПР.

ЛИЦА

ГАБРОВО

33 580

12 986

20 594

58 428

33 687

24 741

86,6

ДРЯНОВО

6 442

1 650

4 792

9 205

4 328

4 877

87,6

СЕВЛИЕВО

20 458

4 616

15 842

32 638

12 571

20 067

82,6

ТРЯВНА

6 998

1 770

5 228

11 486

4 950

6 536

92,2

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА

67 478

21 022

46 456

111 757

55 536

56 221

87,1