РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

За шеста поредна година Областна администрация – Габрово ще се включи в „Мениджър за един ден”

На 29 март /вторник/ Областна администрация – Габрово ще приеме новите си специалисти. Това са ученици от ПГИ „Рачо Стоянов”, Национална Априловска гимназия, СОУ „Васил Левски”-Севлиево и студенти от Технически университет- Габрово, които са изявили желание да участват в инициативата на Джунийр Ачийвмънт „Мениджър за един ден”.  Целта е да се създаде и поддържа тясна взаимовръзка между образованието и практическото обучение на младите хора. Във връзка с образованието и младите хора Областният управител има ясно изградена визия и последователна политика, която провежда. През изминалата година Костадинов категорично показа, че застава зад връзката между образованието и бизнеса и зад това учениците да имат повече възможност за практика, за да отговорят на нуждите на бизнеса адекватно. И тази година младите хора ще се включат активно в работния процес на администрацията. Те ще бъдат както ръководители, така и ще се запознаят „отвътре” с работата във всички други направление.