РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

П О К А Н А

за участие в разясняване на обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

Областна администрация Габрово съвместно с Габровската търговско-промишлена палата и със съдействието на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организират представяне на отворените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Представянето ще се състой на 8 юли /четвъртък/ от 11,30 ч. в конферентната зала на Габровската търговско-промишлена палата,

Габрово, ул. Брянска № 30 (Дом на техниката)

Петте отворени процедури са:

  • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
  • BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
  • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
  • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Целта на срещата е да се запознаят представителите на фирмите в региона детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените покани за набиране на проектни предложения

Лектори ще бъдат Филип Крумов-държавен експерт и Вера Маркова-главен експерт в отдел "Координация на програми", дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" МИЕТ

Участието в събитието е безплатно.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Моля да заявите участието си на тел. 066 80 31 42, 80 41 83 Радинка Кубатова, Ганка Бакалова или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .