РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Край Севлиево ще бъдат добивани на концесия строителни материали

Правителството предостави на „Напредък” АД 25-годишна концесия за добив на строителни материали – мергели, от находище „Севлиево”. Теренът с площ от 355 236 кв. м се намира край град Севлиево. Очакваното годишно концесионно плащане е в размер на 34 340 лв., като 50 на сто от него ще постъпват по бюджета на Община Севлиево. Предвижданите инвестиции през периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност и на мероприятията по рекултивация на засегнатите от добива терени са за над 514 хил. лв.