РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Засилваме сътрудничество със САЩ в борбата срещу укриване на данъци

Министерският съвет одобри проект на междуправителствено споразумение на България и САЩ за насърчаване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

FATCA е американското законодателство, което дава възможност на данъчните власти на САЩ (IRS) да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Предвижда се тази цел да бъде постигната с изграждането на глобална система за автоматичен обмен на информация. Тя задължава чуждестранните финансови институции да информират IRS за всички сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са собственост на американски данъкоплатци. Документът влиза в сила в САЩ от началото на тази година.

Моделът на споразумението е еднакъв за всички държави-членки на Европейския съюз. Сключените споразумения за избягване на двойното данъчно облагане са правно основание за подписването на FATCA-споразумението, което само детайлизира информацията и начините на нейния обмен.

Влизането в сила на FATCA-споразумението ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, както и за ефективната борба с укриването на данъци и отклоняването от данъчно облагане.