РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга

Обявление 

Решение за откриване на процедура 

 

 

Документи 

Разяснение № 1 

Разяснение № 2 

Съобщение за отваряне на ценова оферта 

Решение за класиране 

Съобщение за сключен договор