РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Информационен ден

От 20.10.2010 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. стартира информационни дни и обучения за бенефициентите по програмата, в шестте района на страната.
Събитията се организират във връзка с отворена схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Информационните дни и обученията за бенефициентите ще се проведат при следния график