РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Подготвяме се за националното преброяване

Подготвяме се за националното преброяване

На 28 октомври 2010 г в Областната администрация се проведе Областна преброителна комисия, съгласно Заповед на председателя на Националния статистически институт от м. август, с което се даде старт на дейността по национално преброяване 2011 на територията на област Габрово. Председател на комисията е заместник областния управител Пламен Недков, а секретар – директорът а ТСБ – Габрово – Георги Цветков. Членове са представители от: община Габрово,  Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, ОД на МВР – Габрово и главният секретар на Областната администрация.

На заседанието преброителната комисия прие правила за работа и организационен план на дейностите. Преброяването ще бъде извършвано по електронен път и чрез преброители, които ще трябва да посетят всяко едно домакинство в областта. За всеки четирима  или петима преброители ще отговаря по един контрольор, който ще приема работата им и  ще поема отговорността на информацията която получава.

Към момента се предвижда официалният старт на преброяването  да бъде даден на 10 март 2011 година.