РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Честит празник народни будители!

Поздравителен адрес от областния управител Мариян Костадинов по повод  Деня на народните будители

 

На днешния светъл празник – Денят на народните будители, бих искал да поздравя всеки един от вас - преподаватели, изследователи, дейци на словото и културата-  всеки, който в някакъв смисъл е будител, макар и времето, в което живеем да изисква будителската дейност да се проявява по коренно различен начин отколкото през Възраждането.

Денят на народните будители е  повод, както да си припомним делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, така и да погледнем напред - в бъдещето, където ще видим реализираните си мечти.

Пред всички нас стои огромната отговорност традициите и новаторството да се съчетаят в един общ стремеж към развитие. Нека начинанията ни да са изпълнени с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за българския просветител-онзи който живее във всеки един от нас и ни  вдъхва желание да промени себе си към по-добро, да бъдем по-целеустремени, да променим и битието си и  да сътворим утрешната история.

Накрая бих искал да изразя уважението и благодарността си към всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно.

Честит празник  народни будители!