РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областна администрация - Габрово ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF

Областна администрация - Габрово  ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF за политика на разумно и икономично използване на електроенергията и ще изрази своята съпричастност, като изключи фасадното осветление и всички електрически системи в сградата, с изключение на тези, които осигуряват непрекъсваемост на работния  процес за 1 час на 26 март /събота/ в 20.30ч.

Изпълняващият функциите в момента на  Областен управител - Пламен Недков призова всички служители от администрацията също да изразят своята съпричастност. Той е убеден, че габровци са отговорни и разумни хора и не са им  безразлични екологичните проблеми, затова апелира към всички, които  имат възможност, да подкрепят световната инициатива „Часът на Земята" , и да дадат своя принос в глобалната кампания за борба с промените в климата. „Да не забравяме, че габровци по презумпция са пестеливи хора, така че ще могат да спестят, както от унищожаването на дърветата, така и от сметките си за ток” – пошегува се Недков.

Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово представи доклад за работата си пред ОСУТ

Вчера в Областна администрация се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд. Дневният ред включваше отчет за работата на Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово за 2010, предложения за изменение и допълнение към правилника за дейността на съвета и точка „Разни”.

Представител на Д”ИТ” докладва че за 2010 г. броят служители в дирекцията е намален от 8 на 7. Извършените проверки – периодичен контрол са 24. 171 са разследваните жалби, 191 – извършени проверки и дадени предписания. Установени са 3815 нарушения от тях 1330 са по трудово правоотношение.

Акцент в робата на инспекцията през 2010 е било установяването на лица без трудови договори – след извършените проверки работещите без договор са 216.

Продължава да има фирми, които не плащат на своите служители.

В сектора металообработване– инспекторите са направили констатация, че се работи с остаряло оборудване, както и че условията на труд не са били съобразени с тези за зимния период.

За отчетния период няма сериозни трудови злополуки.

 

4 млн. лева за „Обходен път Поповци” ще има – увериха от АПИ

Вчера, по искане на Областния управител Мариян Костадинов, в АПИ се състоя среща, касаеща завършването на Обходен път Поповци. На срещата присъстваха всички заинтерисовани страни –Лазар Лазаров, член на УС на АПИ, Валентин Зарев от „Пътстройинвест инженеринг”, представител на проектантската фирма, както и на главния изпълнител „Пътни строежи” АД. Целта на срещата беше уеднаквяване на взаимодействието между инвеститора, проектанта и изпълнителя. По незнайно какви причини обходният път е бил разделен на два етапа - първото разрешение за строеж е от  април 1984 г., като от тогава до 2006 г. променливо през различен период са извършвани различни строително-монтажни дейности. През последните пет години Пътното ведомство не е отпускало никакви средства за довършване на обекта.  „Неясни остават за мен причините, поради които един обект с толкова дългогодишна история и с необходима инвестиция от 4 млн.лв, с оглед цялата инвестиционна програма на АПИ, не е бил дофинансиран”- коментира Костадинов.

В хода на срещата стана ясно, че има валиден работен проект, има валидно разрешение за строеж, което трябва да бъде усъвършенствано поради твърде задната си дата, има валиден Договор с фирма, осъществяваща строителен надзор и има Договор за извършване на строителни работи.  На въпроса „Какво липсва?” областният управител отговори „Нека всеки сам си отговори какво няма. Не искам и не мога да приема, че за всичките тези години четирите млн. лв са единствения препъни камък пред област Габрово и пред един достатъчно важен инфраструктурен обект. Защото неоспорим факт е, че след въвеждането в експлоатация н обходния път комфортът на живот в населеното място значително ще бъде подобрен и предпазен от един от най-натоварения трафик в областта.”

През следващата седмица ще се проведе среща на нарочна работна група, която ще установи видовете строително-монтажни работи и респективно ще определи тези, които са необходими за окончателното довършване на обекта.

Относно срока за изпълнение  и пускане в експлоатация на обекта, представителите на строителната фирма казаха, че при отворено финансиране имат пълна готовност за разконсервиране и започване на строителни работи, които ще бъдат завършени за 9 месеца. Костадинов обаче помоли да преразгледат наличните ресурси и ако е възможно срокът за изпълнение да бъде намален на 6 месеца.

Показателен за сериозността на намеренията и резултат от направените постъпки през изминалата година е фактът, че макар и цялата инвестиционна програма на АПИ за 2011 г. за ново строителство да е 10 млн., Лазар Лазаров декларира пред областния управител на Габрово ангажираността на ведомството да подсигури необходимите 4 млн.лв.

Новото крило на Априловска гимназия има Разрешение за строеж

През изминалата седмица се направи още една крачка към финализирането на сагата със строителството на новото крило на Априловска гимназия.   В понеделник Община Габрово  подписа Разрешение за строеж, в следствие на одобрено инвестиционно проектиране. Налице е и ново техническо задание, след като старото не отговаряше на съвременните изисквания и закони. Процесът продължава и към момента от избраната фирма – изпълнител правят огледи на обекта, „тъй като много от вече изпълнените мероприятия трябва да бъдат променени или разрушени, за да се започне работа върху  здрава основа” – коментира шефът на „Илсткрой”.

Следващата стъпка, която ще се направи в края на месеца е подписването на Акт 11. Това ще стане след предвидената среща с представители от МОМН, Областна администрация и Националната Априловска гимназия.

„Това е акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството след като веднъж  вече е било спряно за по-дълъг период от време. Подписването на Акт 11, намеренията на правителството и онези милион и половина, които министър Дянков отпусна са достатъчно красноречиви, че 15-годишната сага ще бъде приключена  и както каза главния секретар на МОМН Красимир Вълчев по време на работната среща в  Габрово миналата година, новото крило ще приеме ученици на 15 септември 2011 г.” – коментира Областния управител Мариян Костадинов.

Заседание на Областния съвет по условия на труд

Утре, 18.03.2011 г., от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация-Габрово  ще се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.