РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Регионална конференция "Европейската година на доброволчеството в България-възможности и перспективи

Във връзка с европейската година на доброволчеството Областна администрация - Габрово организира заключителна регионална конференция на тема "Европейската година на доброволчеството в България - възможности и перспективи". Поканени за участие са представители на \общински и Областни администрации от Северен централен район, Неправителствени организации, работещи за развитието на доброволчеството, изявени доброволци през годината, както и доброволци от Корпуса на мира, работещи на територията на СЦР.

Конференцията ще се проведе на 13 декември 2011 г. от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово при следната

ПРОГРАМА

12:30-13:00                 Регистрация на участниците;

13:00-13:30                 Приветствие      към   участниците; Представяне   на   целите   и програмата     на     конференцията;     Картко      представяне     на участниците;

13:30- 13:45               Доброволчеството - ценност, добра практика, активна форма на     гражданско     участие,     елемент на     неформалното

образование;

13:45-15:00              Представяне   на   различни   добри   практики   в   областта   на управлението на доброволци:

Набиране, ориентиране и обучение на нови доброволци;

Управление  и мотивиране на доброволци (краткосрочни, дългосрочни)

Оценка, документиране и валидизиране на доброволческия опит;

Признаване и награждаване на приноса на доброволците;

15:00-15:30             Предизвикателства и възможности в работата с доброволци;

(споделяне в малки групи)

15:30-16:00              Обобщение,    препоръки    към    различните    заинтересовани

страни (граждани, НПО, местни власти, регионални и държавни институции);

16:00                            Закриване на конференцията.

Конкурсът за Коледни картички „Докоснати от Коледа” от регионален се превърна в национален

Приключи определения от Областна администрация срок за изпращане на коледни картички за  конкурса „Докоснати от Коледа”.  Конкурсът предизвика изключителен интерес и доби широка популярност не само в границите на област Габрово  - участници има от съседна Стара Загора, Казанлък, от област Бургас, дори и от далечен Лондон.

„Радостни сме, че дори без да сме си поставяли като цел конкурсът от регионален се превърна в национален. Онова, което е по-важното за нас е, че сме успели да предизвикаме интерес у по-големите ученици от професионалните гимназии, както и у възрастните хора. Именно това, ни накара да променим малко първоначалната идея на конкурса – картичките ще бъдат изпратени в оригинал до официални лица и институции, но не и преди да бъдат показани пред всички, които искат да бъдат „Докоснати от Коледа” чрез тях.”

На 9-ти декември от 18 часа в ТерраМол Областният управител Мариян Костадинов ще открие изложбата, посветена на всички онези малки и големи творци, които се включиха в изработването на картичка и убедени сме не заради наградите, защото те както знаете все още не са обявени, а просто заради духа на празниците, заради всички тях и като един своеобразен реверанс към таланта, който ни обгражда, но така и остава незабелязан в забързаните ни дни. Предварително ще бъде направен подбор на картичките,  с които  областният управител ще отправи своя коледен поздрав всички останали картички ще могат да бъдат откупвани на символични цени и ще участват в благотворителната инициатива „От децата за децата” на 21 декември.

В изложбата ще бъдат представени над 200 картички, в различни формати и с различни техники от различни детски и учебни заведения, от Центъра за обществена подкрепа към община Габрово, Дневния център за хора с увреждания, Дневен център за младежи с увреждания, от Държавното възпитателно училище в с. Батошево, Дома за възрастни хора с умствени увреждания, Арт-център „Видима” Севлиево, Школа по изобразително изкуство „Арти” гр. Карнобат, както и от  много индивидуални автори.

Необходима е комуникация и синхрон при взаимодействието на институциите за справяне в усложнена зимн

Зимната подготовка върви нормално, информираха ръководителите на структури по време на провелото се вчера заседание на Областния щаб за координация на СНАВР – Габрово. Изпълняват се всички мерки за намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, съобщиха представителите на общини и териториални звена - РЗИ, МБАЛ, Спешна помощ, РИО, ВиК, Е.ОН, КАТ, ЖП превози, специализираното звено ПБЗН , ОДБХ, ОПУ и ОД на МВР.

В четирите общини (Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново) са сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в областта през зимния сезон 2011-2012 г. Фирмите – изпълнители са изготвили оперативни планове за снегопочистването, които са утвърдени от общините. Доставени са определени количества инертни материали, пясък и сол, необходими за началото на зимния период. Снабдяването с допълнителни количества материали ще се извършва периодично в зависимост от необходимостта. Извършва се контрол за осигуряване на горива, запаси от инертни материали и сол в установените обеми.

Чрез РИО на МОМН и отдели „Образование” на общинските администрации е създадена организация за нормални условия на учебния процес в зимния период, включително отопление, транспорт, медицинско осигуряване, превенция за грипни епидемии и снегопочистване на прилежащите към учебните заведения райони.

Актуализиран е списъка на пациентите на хемодиализа от област Габрово с техните адреси и телефони.

Онова, на което наблегна най-вече Областният управител Мариян Костадинов, в качеството си и на председател на Щаба, е необходимостта от комуникация и синхрон при взаимодействието на институциите за справяне в усложнена зимна обстановка.

 

Заключителната пета национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България"

Заключителната пета национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България" ще се проведе днес от 14.30 часа в конферентната зала на х-л Божена.

В срещата ще вземат участие представители от 11 области, както и кметове на общини от страната. Основната задача на срещата е да се представят предложения за решения на транспортните проблеми на всички общини на територията на Република България на база обобщените данни от Агенцията за транспортни проучвания и прогнози.

Диана Русинова, Изпълнителен директор на агенцията ще представи и тяхната инициатива „Да запазим 2000 човешки живота през 2012 г. И превърнем пътищата на България в най-безопасните в ЕС“

До момента са проведени четири национални срещи за транспортните проблеми, на които бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Националната работна група за изготвяне на „Интегриран национален план за управление на транспорта в България" и Европейската Банка за възстановяване и развитие; добри европейски практики при разрешаването на транспортните проблеми, както и вече разработени транспортни проекти в Европа; Принципите на мобилността и подобряване на инфраструктурата в контекста на политиката за регионално развитие и отношението им към казуса – „Тунел под Шипка”; използването на проходите по Стара планина, изграждането на тунел под Шипка и обединяването на всички областни управители около тези проекти.

Заседание на Областния щаб за координация на СНАВР – Габрово

На 24.11.2010 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе заседание на Областния щаб за координация на СНАВР – Габрово за готовността на общините от област Габрово за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Дневния ред на заседанието предвижда да се докладва за:

- създадената организация по планиране на защитата при бедствия и готовността на съответните щабове на областно и общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка;

- сключените договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа в областта;

- осигуреното финансиране на мероприятията по подготовка за зимата, както и за заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи по общини.

Още статии...