РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областна администрация представя работен проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово (2009-2013)

Съгласно решение на Областния съвет за развитие на област Габрово през м. ноември 2009 г. стартира процес по актуализиране на Областната стратегия за развитие  на област Габрово с планов период до 2013 година. Със заповед на Областен управител беше определена управляваща група и експертен екип. В процеса по актуализация се включиха представители на общинските администрации, териториалните звена на държавната администрация, неправителствени организации и други институции. За актуализиране на социално-икономическия профил е използвана основно наличната статистическа информация към м. януари 2010 г., административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации.

Актуализацията на плановия документ е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие, Методическите указания на МРРБ, проектите на актуализирани документи за изпълнение на: Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Проектът на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013 е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Всички заинтересовани организации и граждани могат да изпратят своите аргументирани коментари, препоръки и становища по документа на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 19 юли 2010

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ ПОЗДРАВИ НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ГАБРОВО


Областният управител Мариян Костадинов присъства на тържествената сесия на Общински съвет-Габрово, на която новоизбраният кмет Николай Сираков положи  клетва и обеща да работи за благото на Общината.
„Убеден съм, че изборът, който габровци направиха на 19 юни е най-правилният и е признание за качествата Ви на достойна личност и на авторитетен ръководител. Вярвам, че това не е началото, а едно необходимо условие, за да може проектът да продължи.”- каза областният управител в поздрава си към Сираков и допълни, че се надява и за в бъдеще общинската и областната администрация  да продължат да бъдат партньори по проекта Габрово, за да може "да докажем и затвърдим позициите на града ни като лидер в различни направления."
На заседанието присъстваха още Красимир Велчев - съпредседател на Парламентарната група на ПП ГЕРБ в 41-ото Народно събрание, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, народните представители от габровски регион, както и кметовете на съседните общини.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви поканим на кръгла маса на тема "Транспортните проблеми в България днес. Интегрирани генерални планове за разрешаване на транспортни проблеми. Симулационни модели за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Към по-безопасен, социално икономически и екологично устойчив транспорт", организирана от „Агенция за транспортни проучвания и прогнози”,  която ще се проведе под егидата на Областния управител на Област Габрово г-н Мариян Костадинов.

Срещата ще се проведе на 02 юли 2010 г., от 12.00 до 16.00 часа в Библиотеката на Технически университет – Габрово.
Днес от 14 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе заседание на Областния съвет по етнически и демографски въпроси.
Заседанието е по инициатива на националния координатор на програмата за ромско включване в Министерството на труда и социалната политика, който ще представи новата рамкова програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество.
ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

В края на 2002 г. Общото събрание на ООН обявява 23 юни за Международен ден на държавната служба – това е начин да бъдат отбелязани ролята и приносът на държавните служители за напредъка на икономиката на местно и национално ниво.
По повод празника, Областна администрация - Габрово отваря своите врати за всички, които искат да се запознаят с работата на държавните служители в различните направления. На всеки гражданин, които има интерес към правомощията и задълженията на служителите, или конкретен въпрос – ще бъде обърнато внимание.
Обявяването на 23 юни за празник на държавния служител е знак и към гражданите, и към бизнеса за желанието ни да подобряваме качеството на държавната служба и да създаваме по-благоприятна среда за живот и стопанска дейност.
Онези от Вас, които имат конкретни предложения и препоръки могат да ги изпратят на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.