РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител поднася поздравление по повод Деня на сестринството

С решение на Международния сестрински комитет датата 12 май се определя да бъде отбелязвана всяка година като Международен ден на сестринството. По този повод областният управител Невена Петкова изказва своето уважение към всички медицинските сестри, които работят в област Габрово. „Благодаря Ви за неуморния труд, висок професионализъм и за всеотдайните грижи които полагате за здравето и живота на хората, макар и в тези трудни за професията времена“ – казва още Невена Петкова.

Обръщайки се към всички медицински сестри тя пожелава достоен живот, професионални успехи, много лично щастие и здраве!

Мария Пенева e новият заместник областен управител на Габрово

Мария Пенева е назначена от днес за заместник областен управител на област Габрово.

От 2015 г. тя е заместник-кмет на Община Трявна. Мария Пенева е общински ръководител на ПП ГЕРБ-Трявна. Преди ангажиментите й в публичния сектор е работи в областта на предприемачеството.

Родена е на 14.11.1980 г. Завършва висше образование специалност „Стопанско управление“ в Технически университет-Габрово и магистърска степен „Публична администрация“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Омъжена е, с едно дете.

Невена Петкова е новият областен управител

Невена Петкова е новият областен управител на област Габрово. Тя беше назначена днес с Решение № 266 на Министерски съвет.

До момента Невена Петкова е директор Дирекция "Хуманитарни и социални дейности" в община Севлиево.

От 2004 г. до 2016 г. е била старши разследващ полицай в ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево.

Магистър е по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Жители на с.Петко Славейково споделиха свои проблеми пред ръководството на Областната администрация

Инфраструктурни въпроси и междуличностни конфликти бяха основните проблеми, които жителите на с. Петко Славейков споделиха по време на изнесения приемен ден на областния управител Иванка Баева и заместничката й – Ивелина Петрова. Той се организира с оглед невъзможността на възрастни хора от селата да пътуват до Габрово, които желаят да се срещнат с ръководството на Областната администрация. Според Иванка Баева това е една добра практика, за да може областният управител да е близо до хората и да познава най-добре техните проблеми. След приемната Баева сподели, че прави впечатление отново, че дейността и правомощията на администрацията не се познават напълно от хората и те отнасят въпроси извън сферата на дейност на експертите в институцията, и допълни, че на всеки от посетителите се е постарала да помогне според компетентностите си. Областният и заместник областният управител разговаряха и със секретаря на кметството.

Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе заседание

Население и демографски процеси през 2016 година в област Габрово беше темата на днешното заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, който се председателства от заместник областния управител Ивелина Петрова. Тя сподели, че тенденциите в това направление са видими за всички, за съжаление, и изрази надежда, че област Габрово няма да бъде обезличена и следващият доклад ще покаже по-добри резултати.

Данни за демографската ситуация в региона представи Георги Цветков, Началник отдел "Статистически изследвания - Габрово". Преди да премине към конкретни цифри, Цветков коментира пред членовете на съвета годишния план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), който систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, оказващи въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват.

По думите му „основните фактори, които влияят върху демографското развитие, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция, но и развитието на качеството на човешките ресурси.“ Той сподели още, че мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства в рамките на утвърдените с държавния бюджет разходи, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Началникът на отдел "Статистически изследвания" очерта и текущата демографска ситуация в област Габрово, която може да бъде описана с няколко характеристики - намаляващо и застаряващо население, дисбаланс в териториалното разпределение на населението; намаляване абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост; увеличаване броят на сключените бракове. Подробно беше направен анализ на броя и структурата на населението, като към 31.12.2016 година населението на област Габрово е 112 334 души, за сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%. Продължава процесът на застаряване на населението в Габровска област. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 27.9% /20,7% за страната/от населението на областта, като най-висок е този дял в общините Трявна – 31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово – 27.5% и Севлиево – 26.8%. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4%/14,1% за страната/ от общото население, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

„Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват, както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.“ – каза още Георги Цветков.

Още статии...