РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Иванка Баева посети ветераните от воините на територията на община Габрово

В навечерието на най – светлия християнски празник в православния календар – Великден, Областният управител Иванка Баева посети ветераните от войните на територията на община Габрово. „За мен е изключителна чест да Ви поздравя“ – каза тя по време на срещите си с тях. На всеки един областният управител поднесе козунак с червени яйца и поздравление, в което се казва „Нека светлината на Христовото Възкресение озари живота Ви и запалените свещи във Великденската нощ осветят душите ни! Нека пламъкът на добротата изпълва сърцата ни! Да има мир и надежда, дните да бъдат изпълнени с радости!“

Областният управител на област Габрово Иванка Баева участва в тридесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител на Габрово Иванка Баева участва в тридесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), свикано от областния управител на област Разград Манол Кившанов - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, и Силистра, заместник областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Института за пазарна икономика, Националния статистически институт и Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на заседанието Петър Ганев – старши икономист в Института за пазарна икономика запозна присъстващите с годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие 2016 г.“, като акцентира върху социално-икономическото състояние и развитие на областите в Северен централен район.

В изпълнение на Решение на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от 7-ми декември 2016 г., беше създадена Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на Северен централен район и планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции към РСР на СЦР. Приети бяха и Вътрешни правила за организацията на дейността на комисията.

Доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов информира присъстващите, относно създаденото през м. февруари 2017 г. „Обединение на ректорите на висшите училища от Северна Българияв полза на регионалното развитие“. Чрез него висшите училища ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.

На заседанието бяха представени законовите изисквания, относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. През 2017 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общини.

Със свое решение Регионалният съвет за развитие на Северен централен район определи като приоритетен за икономическото и социалното развитие на района и подкрепи реализацията на проект „Комуникационно решение за изграждане на кръстовище на две нива при ГКПП Дунав мост“.

Информация от Областна администрация - Разград

На 12 април може да се включите в проучване, посветено на Световния ден за безопасните и здравословни условия на труд

Във връзка с отбелязването на Световния ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, на 12 април /сряда/ от 11 до 15 часа в близост до Регионалната библиотека ще има разположена шатра, където представители на Областна администрация и синдикални организации ще провеждат анкетно проучване сред гражданите. Данните от него ще бъдат обобщени и представени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд в края на месеца.Едновременно с това на сайта на Областната администрация ще бъде публикувана анкетната карта, съдържаща следните въпроси, които всеки може да попълни и изпрати:

·Познавате ли правилата/инструкциите за безопасна работа на Вашето работно място?

·Организират ли се периодични медицински прегледи?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Вашата работа изисква ли ползването на лични предпазни средства и работно облекло?

Инициативата е на председателя на Областния съвет и цели да повиши осведомеността относно значението на безопасността и здравето на работниците и служителите.

Световният ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, официално се отбелязва на 28 април, а кампании за здравословни работни места се провеждат от 2000 г. насам и са един от основните инструменти за повишаване на информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

На 13 април 2017 г. от 13.00 до 15.00 часа - приемна за гражданите по трудово - граждански въпроси

По повод празника на Конституцията и юристите – 16 април, Областният управител Иванка Баева, която до заемане на поста беше практикуващ адвокат, организира приемна за гражданите по трудово - граждански проблеми.

Поканени са инспектор от Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, съдия от Районен съд – Габрово и адвокат от Адвокатската колегия в Габрово. Иванка Баева гарантира на всички заинтересовани граждани, че тези срещи за защита на правата им, ще се провежда всяка година по нейна инициатива.

Приемната ще се състои на 13 април 2017 г. /четвъртък/ от 13.00 до 15.00 часа в заседателната зала на Областната администрация. Предварително записване на гражданите не е необходимо.

Иванка Баева беше гост на откриването на фестивала „Семе българско“

Областният управител Иванка Баева беше гост на откриването на фестивала „Семе българско“ в Севлиево, който се организира за поредна година от РК "Елмазови". Началото беше дадено от кмета на общината д-р Иван Иванов, а събитието уважиха и евродепутатите Андрей Новаков и Владимир Уручев.

Целта на фестивала е да събере на едно място българските семена, сортове и видове, да ги съхрани и предаде на поколенията. По този повод областният управител Иванка Баева сподели пред изложителите, с които се срещна, че подкрепата за местните производители трябва да бъде национална кауза, така както съхранението на националната ни идентичност е наша обща мисия. Тя благодари на организаторите за това, че фестивалът „Семе българоско“ дава възможност на все повече хора да опознават българското производство.

Български семена, мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, керамични и дървени изделия, ръчно изработени предмети, градинска техника участват в тазгодишното издание на фестивала.

Снимки от фестивала може да разгледате тук

Още статии...