РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

На 12 април може да се включите в проучване, посветено на Световния ден за безопасните и здравословни условия на труд

Във връзка с отбелязването на Световния ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, на 12 април /сряда/ от 11 до 15 часа в близост до Регионалната библиотека ще има разположена шатра, където представители на Областна администрация и синдикални организации ще провеждат анкетно проучване сред гражданите. Данните от него ще бъдат обобщени и представени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд в края на месеца.Едновременно с това на сайта на Областната администрация ще бъде публикувана анкетната карта, съдържаща следните въпроси, които всеки може да попълни и изпрати:

·Познавате ли правилата/инструкциите за безопасна работа на Вашето работно място?

·Организират ли се периодични медицински прегледи?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Извършва ли се периодично оценка на риска на Вашето работно място?

·Вашата работа изисква ли ползването на лични предпазни средства и работно облекло?

Инициативата е на председателя на Областния съвет и цели да повиши осведомеността относно значението на безопасността и здравето на работниците и служителите.

Световният ден, посветен на безопасните и здравословни условия на труд, официално се отбелязва на 28 април, а кампании за здравословни работни места се провеждат от 2000 г. насам и са един от основните инструменти за повишаване на информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

На 13 април 2017 г. от 13.00 до 15.00 часа - приемна за гражданите по трудово - граждански въпроси

По повод празника на Конституцията и юристите – 16 април, Областният управител Иванка Баева, която до заемане на поста беше практикуващ адвокат, организира приемна за гражданите по трудово - граждански проблеми.

Поканени са инспектор от Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, съдия от Районен съд – Габрово и адвокат от Адвокатската колегия в Габрово. Иванка Баева гарантира на всички заинтересовани граждани, че тези срещи за защита на правата им, ще се провежда всяка година по нейна инициатива.

Приемната ще се състои на 13 април 2017 г. /четвъртък/ от 13.00 до 15.00 часа в заседателната зала на Областната администрация. Предварително записване на гражданите не е необходимо.

Иванка Баева беше гост на откриването на фестивала „Семе българско“

Областният управител Иванка Баева беше гост на откриването на фестивала „Семе българско“ в Севлиево, който се организира за поредна година от РК "Елмазови". Началото беше дадено от кмета на общината д-р Иван Иванов, а събитието уважиха и евродепутатите Андрей Новаков и Владимир Уручев.

Целта на фестивала е да събере на едно място българските семена, сортове и видове, да ги съхрани и предаде на поколенията. По този повод областният управител Иванка Баева сподели пред изложителите, с които се срещна, че подкрепата за местните производители трябва да бъде национална кауза, така както съхранението на националната ни идентичност е наша обща мисия. Тя благодари на организаторите за това, че фестивалът „Семе българоско“ дава възможност на все повече хора да опознават българското производство.

Български семена, мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, керамични и дървени изделия, ръчно изработени предмети, градинска техника участват в тазгодишното издание на фестивала.

Снимки от фестивала може да разгледате тук

Заместник областният управител покани представител на Министерство на културата по повод дългогодишните проблеми на читалищата от Област Габрово

Началникът на отдел „Регионални дейности“ към Министерство на културата доц. Венцислав Велев проведе работна среща с представители на читалищата от региона. Срещата се състоя по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, която преди по -малко от месец пое ангажимент да изпрати до Министерство на културата въпросите, които вълнуват читалищата и да организира, при възможност, среща с негов представител. По този повод тя изрази своята благодарност към доц. Велев за отзивчивостта и готовността да се обсъдят въпроси, които от години чакат да получат отговор. Срещата премина в отворен формат, а целта бе да се постигне конструктивен диалог. Доц. Велев отговори на всички въпроси от общ характер, както и бяха разисквани конкретни казуси. Темите, които най-много вълнуваха представителите на читалищата, бяха свързани с дейността на РЕКИЦ, начина на разпределение на субсидиите, възможностите за ремонт на сградния фонд на читалищата, ролята на общината и други. Неколкократно представителят на министерството обърна внимание върху новите информационни карти, които вече са публични и съдържат цялата информация за дейността на всяко читалище от региона. Той сподели, че почти всички въпроси могат да намерят своите отговори в тези карти. По отношение на предложенията за законодателни промени той уточни, че като държавна институция министерството е длъжно да спазва действащото законодателство, но правят постъпки за промени, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни в най-голяма степен. Обяснено бе, че от следващата година предстои въвеждане на нов вид регистрация на читалищата, която ще се извършва от Агенцията по вписванията. Срещата завърши с удовлетворение на участниците, а така също и уверението на началника на отдел „Регионални дейност“, че е открит за диалог и ще продължи да отговаря на последващи запитвания.

Развитието на дуалното обучение е приоритет за Областна администрация

Бизнес, образование и представители на институции обсъждаха въпроси, свързани с професионалното образование и дуалното обучение в Област Габрово. Срещата се проведе по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, чиито ресори са образование, култура, младежки и социални дейности. Пред участниците в срещата тя сподели, че по отношение на образованието съвместно с Областния управител са започнали различни инициативи, имащи за цел не просто обсъждане на проблемите в тази област, а практически мерки за разрешаването им. „Поради тази причина смятам, че трябва да обсъдим обстойно състоянието на професионалното образование и дуалното обучение на територията на Област Габрово и да излезем с единно становище относно това какво е направено и какво предстои.“ – каза още Ивелина Петрова и допълни, че днес една от най- тежките задачи на образованието е да даде професия на младежите, както и възможност те да намерят своето място на пазара на труда и след години. „Затова, акцентирайки върху дуалното обучение, трябва да си дадем ясна сметка, че заедно с професията е необходимо да сме подготвени да дадем и другите важни елементи на възпитанието към професията.“ - завърши изложението си Заместник областният управител.

На срещата участие взеха Заместник Ректорът на Технически университет Габрово - доц. Л. Русанова, Началникът на РУО Габрово - Г. Маринов, Изпълнителният Директор на ГТПП Г.Михнева, както и други национално представени работодателски организации, Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево и Директорът на ПГИ "Рачо Стоянов" в Дряново, представители на фирмите "Габинвест" ЕООД, "Импулс" АД, "ВСК Кентавър", "Идеал Стандарт", "Цератицит", „Иновативни технологии 29“, „СИМ – 99“ ООД, Център за кариерно ориентиране Област Габрово, Общинско училищно настоятелство - Габрово, "Веда консулт".

Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево презентираха добри практики, свързани с професионалното образование и напредъка по дуалното обучение на техните ученици. Основен акцент поставиха върху изграденото добро сътрудничество с партниращите им фирми, представители на част от които участваха в срещата. Всички те изразиха мнение, че чрез дуалното обучение намират начин да привлекат млади хора във фирмите в региона. „Трябва да се продължи напред без да се правят големи паузи“, казаха още представителите на бизнеса. Една от най- големите слабости, отчетена от всички по време на срещата, е липсата на ранно кариерно ориентиране. Това може да се преодолее с организирането на много повече „отворени врати“ във фирмите за родителите. В края на срещата бяха направени конкретни предложения, като всички поставиха на първо място имено достъпа до повече информация за предлаганите професии и условия на труд в предприятията от региона; обучение на наставниците на учениците; повече преподаватели – специалисти; по-гъвкави форми на обучение; стимули, както за фирмите, които предоставят дуално обучение, така и за наставниците и за учениците, и не на последно място – законодателни промени, които да създадат институционална среда за развитие на професионалното образование. Предстои Заместник областният управител Ивелина Петрова да изготви становище и да го изпрати по компетентност до Министъра на образованието. В него ще бъдат представени всички направени предложения след като бъдат обобщени.

Още статии...