РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител Иванка Баева председателства Общо събрание на Асоциацията по ВиК

Областният управител Иванка Баева председателства Общо събрание на Асоциацията по ВиК. На него присъстваха кметовете на общините Габрово, Дряново и Трявна, финансовият експерт и ВиК - експертът на Асоциацията. На заседанието присъства и зам. областният управител Ивелина Петрова. След установяване наличието на мандати Общото събрание прие отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Габрово. На основание чл. 9, ал. 2, предл. 1 и чл. 23, ал.2 от ПОДАВиК, във връзка с чл.198, ал.4, т.9 от Закона за водите събранието прие и бюджета на Асоциацията и възложи изпълнението му на нейния председател.

След заседанието ръководството на Областната администрация в лицето на нейния областен и заместник областен управител разговаряха с кметовете на общините. Поставени бяха конкретни проблеми като опасни участъци по пътя Дряново – Трявна, лошо състояние на пътната настилка по път Севлиево – Дряново. Коментиран отново беше казусът с Хаджицонев мост. Заместник областният управител засегна проблемите с почистването на речните корита.

Инфраструктурните въпроси бяха отнесени до директора на ОПУ инж. Деян Георгиев, който ще изпрати своето становище до областния управител.

На гости в Дневния център за хора с увреждания за Баба Марта

Ръководството на Областна администрация посети днес Дневния център за възрастни хора с увреждания. Спазвайки българската традиция областният и заместник областният управител закичиха ползвателите на центъра с бяло и червено конче. Заедно с тях изработиха мартенички от вълна под формата на красиви пеперуди. Усмивки и вдъхновение завладяват всеки, който посети дневния център. Той самият е изпълнен с прекрасни предмети, които хората там са изработили. Управителят на центъра споделя, че всеки, който веднъж ги е посетил остава техен приятел.

Снимки от посещението https://www.facebook.com/OblastnaAdministraciaGabrovo/

Честит Ден на любителското художествено творчество

Честит празник на всички самодейци, хората на изкуството и на духа от самодейните читалищни състави. Те са тези, които в забързания делник, след работния ден всеки в своето професионално поприще, отделят време за културна самодейност.

В нашата област работят много и различни състави. В това своеобразно поле на духовността творят заедно стари и млади, ръка за ръка на хорото в танцовите състави и в певческите формации застават лекари и учители, инженери и икономисти, съдии – хора от различни професионални гилдии, но всички обединени от своята любов към творчеството и красотата, към българския фолклор и изкуството. Плодовете на техния труд, както и на труда на читалищните работници ние всички, виждаме на всеки празник, на всяка светла дата от националния календар.

С почит и респект към тяхната всеотдайност и голяма любов към изкуството и към „всичко българско и родно“ ги поздравяваме в днешния празничен ден и им пожелаваме здраве и много вдъхновение, за да продължават да пеят, танцуват и играят на театралните сцени, а ние да им се радваме и да се зареждаме с онзи особен дух, който само изкуството може да дари на човека.

Среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане

Социална инфраструктура на територията на областта беше темата на разговор по време на среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане. Г-жа Нела Баракова представи дейността на дирекцията и акцентира върху различните социални услуги в региона. Пред областния и заместник областния управител Баракова сподели, че приемната грижа в региона е много добре развита и допълни, че ако до сега основен е бил процесът по деинституционализация, то за в бъдеще акцент ще бъдат възрастните хора. В тази връзка бяха дискутирани предизвикателствата пред домовете за възрастни хора, услугите, предоставяни от Центровете за настаняване от семеен тип, както и областната стратегия за интеграция на ромите.

Обсъдена беше идеята на областния управител за среща с приемни майки от областта.

Областният и заместник областният управител се срещнаха с членове на Районна избирателна комисия-Габрово

Областният и заместник областният управител се срещнаха с членове на Районна избирателна комисия-Габрово. Адв. Иванка Баева представи пред тях нейна инициатива за провеждане на среща на тема: ,,Провеждане на прозрачни и честни демократични избори 2017 г.“

Поканени ще бъдат представителите на РИК-Габрово, заместник председателят на Българско сдружение за честни избори и граждански права г-н Пройчо Караиванов и медии. Целта на срещата е гарантиране на прозрачни избори, чрез активното взаимодействие на изборната администрация, регионална и местна власт, институциите с контролни функции и активното участие на медиите. Предстои да се уточни времето и мястото за провеждане на срещата.

Още статии...