РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Обстановката в областта - нормална при зимни условия

Обстанвката в област Габрово е нормална при зимни условия по данни на Областния съвет по сигурност. Пътищата са проходими, няма постъпили сигнали за бедстващи хора. Проходът Шипка е отворен за движение, остава забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Пътят към местнотстта Узана е проходим при зимни условия. От община Габрово призовават гражданите, пътуващи в посока Узана, да бъдат снабдени с вериги. Към 14,30 часа в община Габрово няма населени места без електрозахранване. За община Севлиево се работи по отстраняване на аварии в севлиевските села Сенник, Буря, Хирево, Дамяново, а в Дряновско – без електрозахранване все още са селата Скалско, Гостилица, Славейково. Областният управител Николай Сираков поддържа непрекъсната връзка с всички структури от Единната спасителна система.

Комисията по заетост одобри заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. Заседанието се проведе днес под председателството на областния управител Николай Сираков. Преди да гласуват и одобрят подадените заявки членовете на Комисията бяха информирани от директора на ДБТ – Габрово г-жа... Лена Енева за процедурата по схемите.

Комисията одобри всички подадени 27заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. По тази схема за област Габрово е определено финансиране на обща стойност 271867,95лева.

За реализацията на схема „Обучения и заетост”, насочена към безработни лица на възраст над 29 години в областта са отпуснати 452 427 лева.

В периода от 28 ноември до 09 декември 2016 г. всеки работодател, който желаеше да наеме безработни лица по тези схеми, можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Предприемат се спешни мерки при поява на заболявания на територията на областта реши Областната епизоотична комисия – Габрово

Областната епизоотична комисия – Габрово проведе заседание под председателството на заместник областния управител Иглика Иванова – Събева. Членовете на комисията обсъждаха въпроси свързани с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците на териториите на областите Враца, Видин и Пловдив, засилване на мерките по контрол и надзор на болестта Африканска чума по свинете и заразен нодуларен дерматит. Изслушана бе информация за заболяването и предприети мерки от ОДБХ Габрово, във връзка със спазването на общите мерки за биологична защита на птицевъдните обекти. Важно да се знае е, че заболяванията не са опасни за хората, но ще нанесат големи щети върху икономиката на страната. – коментираха членовете на Областната епизоотична комисия. След дискусия по дневния ред комисията гласува решения за предприемане на спешни мерки при поява на заболяването на територията на областта.

І. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ за предприемане на мерки от директорите на ОДБХ във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците на териториите на областите Враца, Видин и Пловдив

1.Директорана ОДБХ – Габрово да разпореди със заповед осъществяването на постоянен превантивен контрол върху промишлените птицевъдни обекти на територията на областта и своевременно реагиране при констатирана завишена заболеваемост и смъртност.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците на домашни птици да не се допуска излизането /пускането/ им извън дворовете в населените места и да съхраняват в закрити помещения фуража с който изхранват птиците.

3. Забранява се лова на пернат дивеч и даване вътрешни органи и отпадни странични животински продукти от диви птици, които не са претърпели термична преработка за изхранване на домашни животни.

4. При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, незабавно да се уведомяват общинските ветеринарни служби или началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ.

5.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици

ІІ. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповед от 8.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните и писмо от 17.10.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно сътрудничество с ИАГ, държавните горски предприятия и ловните сдружения за засилване на мерките по контрол и надзор на болестта Африканска чума по свинете.

1.Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да подават информация до Общ. Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Габрово.

2. Кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да информират собствениците отглеждащи свине в личните дворове в населените места своевременно да уведомяват регистрираните ветеринарни лекари, кмета на населеното място или официалният лекар в съответната община при случаи на заболявания на животните с признаци за АЧС.

3. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства. Същите да извършат актуализация на наличните животни в регистъра на обекта и ВетИС на БАБХ. Да не закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителни документи /Ветеринарно медицински свидетелства/ доказващи произхода им и здравния им статус.

4.Регистрираните ветеринарни лекари, осъществявайки лечебна дейност  в населените места на територията на ветеринарните си участъци, стриктно да следят за признаци на АЧС при заболели животни, своевременно да информират ОВС/ОДБХ за всеки възникнал съмнителен за АЧС случай и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

ІІІ. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ, относно някои защитни мерки срещу болестта Заразен нодуларен дерматит /ЗНД/ в България, в изпълнение на решение 7089/2016 на Европейската комисия.

1.Засилване на контрола по придвижването/транспортирането на животните като: Предвижването на ЕПЖ да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари и издадено ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване/ транспортиране на животни, издадено от ВетИС.

2.Засилване контрола по пътищата от страна на МВР, за недопускане на нерегламентиран транспорт на възприемчиви животни. Транспортирането трябва да става в регистрирано за превоз на живи животни МПС, запечатано от официален ветеринарен лекар и с издадено ВМС за предвижване на животни. При установени нарушения, незабавно да се уведоми официалният лекар в съответната община.

ІV. На основание чл. 133 от ЗВД , във връзка с изпълнение на писмо 17.10.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните относно предоставяне на проби по програмата за орална ваксинация на лисици и надзор на болестта бяс.

1.ЛРД да продължат с регулярното доставяне на проби /глави/ от отстреляни диви хищници в общинските ветеринарни служби. Да следят за промени в поведението на лисици и чакали, нехарактерни за естественото им поведение в природата.

2.Служителите на ДГС, ДЛС и представителите на ЛРС да предоставят проби за пасивен надзор, от животни намерени умрели в природата или в следствие на ПТП.

Усмивките на Габрово зарадваха децата от Дневния център за деца с увреждания

Областният управител Николай Сираков посети Коледен базар, организиран от от учениците от VI ОУ „Иван Вазов”. Вкусни изкушения, красиви ръчно направени предмети и много насториение посрещаха гостите. Идеята хрумнала преди време на родители , които предложили всяка година по това време да се организира изложба с творби на децата от училището. Тази година обаче решили инициативата да се разшири и към изложбата да се подготви коледен базар. Събраните средства, от който децата решили да дарят в подкрепа на хората от с. Хитрино. Оказа се, че малчуганите творят не за първи път добрини, а участват винаги в благотворителни концерти и инициативи.

Николай Сираков също се включи към каузата на учениците, които освен че поднесоха своя музикален поздрав към него, му поставиха и отговорна задача – да отнесе специална коледна торта и питка, изработени от две госпожици от втори клас, на децата от Дневния център за деца с увреждания с пожеланието усмивката винаги да е на лицето им.

Освен базарът, който се организира днес, учениците ще продължат да раздават радости и тази вечер, когато ще подарят на жителите на кв. Недевци Коледен концерт.

Иглика Иванова - Събева участва в дискусия, посветена на Международния ден за борба с корупцията

Представители от Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията – Габрово участваха в официално представяне на резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2016. по покана на Асоциация „Прозрачност без граници”, а поводът бе Международния ден за борба с корупцията.

Втора поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Индексът на Местната система за почтеност е и основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

Дискусията на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво в началото на мандата на новите органи на местно самоуправление и местна власт в България“ с участието на представители на местните власти и експерти може да бъде видяна на следния лник
https://www.youtube.com/watch?v=t_PCH359bM8.

Още статии...